2015 Tudományos Konferencia

MTA logó

KONFERENCIA FELHÍVÁS

A Magyar Táncművészeti Főiskola Elméleti Tanszéke, Pedagógia és Pszichológia Tanszéke, valamint

Tánctudományi Kutatóközpontja szervezésében, együttműködve az MTA Tánctudományi Munkabizottságával,

TÁNC ÉS TÁRSADALOM

címmel, 2015. november 13-14-én (péntek-szombat) kerül sor a főiskola V. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciájára.

Helyszíne: Magyar Táncművészeti Főiskola 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. Postacím: 1592 Budapest, Pf. 472. Tel.: 273-3430, fax: 273-3433, www.mtf.hu

A konferencia témakörei:

  1. Tánc - hatalom - erkölcs
  2. Tánc a digitális társadalomban
  3. Táncos lét és társadalom
  4. Nemzeti vs. nemzetközi a táncművészetben
  5. Tánc és kulturális emlékezet
  6. Tánc és nevelés: módszer és minőség
  7. Tánc és egészség

Jelentkezés: A résztvevők létszáma nem korlátozott. A konferencia plenáris előadásaira neves hazai és külföldi szakemberek kapnak felkérést. A jelentkezés elfogadásának feltétele a megadott határidőig a jelentkezési lap, valamint az absztrakt beküldése. A jelentkezők 20 perces előadással készüljenek. Számítunk a BA és MA képzésben részt vevő hallgatókra is. Részvételi díj nincs.

Absztrakt: Az előadás rövid tartalmi összefoglalója magyar és angol nyelven. Tartalmazza (1) a téma címét, (2) a szerző(k) nevét és (3) bekezdésekre tagolva annak főbb tartalmi egységeit: a téma rövid leírása, annak újszerűsége, a kutatás módszerei, fontosabb eredményei, illetve azok értékelése. Terjedelem: szóközökkel együtt 600-1500 karakter (nyelvenként). Az absztrakt szakirodalmi hivatkozásjegyzéket ne tartalmazzon. A konferencia programfüzete számára az előadás címének néhány soros bővebb kifejtését a jelentkezési lapon fel kell tüntetni.

A konferencia munkanyelve magyar (a külföldi meghívottak esetében ettől lehet eltérés). A résztvevők elfogadott előadásainak megtartására tematikus szekciók keretében van mód, ahol szakmai vitára, illetve eszmecserére is lehetőség nyílik.

A jelentkezési lapot, valamint a magyar és angol nyelvű absztraktot elektronikus úton Kovács Katalin intézeti titkárhoz kérjük beküldeni: kovacs.katalin@mtf.hu.

Jelentkezési határidő: 2015. június 15.

A jelentkezések elfogadása: A beküldött jelentkezések elfogadásáról, illetve szekcióba sorolásáról a konferencia Tudományos Programbizottsága 2015. szeptember 15-ig értesíti a jelentkezőket. A jelentkezési lapon igényelt szállást lefoglaljuk azzal a kikötéssel, hogy visszamondásra nincs lehetőség, azt mindenképpen ki kell fizetni. A konferencia, a szállás és az étkezés pontos helyszínéről az értesítéssel együtt küldünk tájékoztatást. Az étkezés a kávészünetek kivételével önköltséges.

A konferencia Tudományos Programbizottsága:

Németh András DSc egyetemi tanár, elnök, Bolvári-Takács Gábor PhD főiskolai tanár, titkár, Fodor Antal DLA professor emeritus, Fodorné Molnár Márta PhD egyetemi docens, intézetigazgató, Fügedi János PhD egyetemi docens, Lőrinc Katalin DLA egyetemi docens, Macher Szilárd egyetemi docens, intézetigazgató, Major Rita tszv. főiskolai tanár, Mizerák Katalin PhD tszv. egyetemi docens.

Konferenciakötet: Az elhangzott előadásokból konferenciakötetet készül. A kéziratok leadási határideje: 2015. december 31. A formai követelményekről az előadókat a jelentkezések elfogadásával egyidejűleg tájékoztatjuk.

A konferencia Szervező BizottságaBolvári-Takács Gábor főiskolai tanár, Major Rita tszv. főiskolai tanár, Mizerák Katalin tszv. egyetemi docens, Schanda Beáta művészeti menedzser. 

 

Budapest, 2015. március 31.