2017 Tudományos Konferencia

KONFERENCIA FELHÍVÁS

A Magyar Táncművészeti Egyetem Elméleti Tanszéke, Pedagógiai és Pszichológiai Tanszéke, valamint a Tánctudományi Kutatóközpontja szervezésében, együttműködve az MTA Tánctudományi Munkabizottságával,

TÁNCMŰVÉSZET ÉS INTELLEKTUALITÁS

címmel, 2017. november 17-18-án (péntek-szombat) kerül sor az egyetem VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciájára.

Program

Helyszíne: Magyar Táncművészeti Egyetem 1145 Budapest, Columbus u. 87-89.

Postacím: 1592 Budapest, Pf. 472. Tel.: 273-3430, fax: 273-3433, www.mte.eu

A KONFERENCIA TÉMAKÖREI:

  1. Az intellektualitás szerepe az alkotói és előadói folyamatban
  2. A táncművész- és táncpedagógus-képzés értelmiségképző funkciói
  3. Jelentős előadó- és alkotóművész pályaképek
  4. Művészek és társulatok: intellektualitás és közösség
  5. Tánc és kulturális emlékezet
  6. A táncoktatás és táncpedagógus-képzés módszertani kérdései
  7. A táncelmélet és tánctörténet kutatásmódszertani kérdései

A konferencia Tudományos Programbizottságának feladatait az egyetem Tudományos Tanácsa látja el:

Bolvári-Takács Gábor PhD egyetemi tanár, (elnök), Fodor Antal DLA emeritus professzor, Kiváló Művész, Fodorné Molnár Márta PhD főiskolai tanár, intézetigazgató, Harangozó-díjas, Fügedi János PhD főiskolai tanár, Horváthné Major Rita tszv. főiskolai tanár, Lőrinc KatalinDLA egyetemi tanár, Harangozó-díjas, Macher Szilárd DLA főiskolai tanár, intézetigazgató, Harangozó-díjas, Mizerák Katalin PhD tszv. főiskolai tanár, Németh András DSc egyetemi tanár.

Konferenciakötet: Az elhangzott előadásokból konferenciakötet készül. A kéziratok leadási határideje: 2017. december 31. A formai követelményekről az előadókat a jelentkezések elfogadásával egyidejűleg tájékoztatjuk.

A konferencia Szervező BizottságaBolvári-Takács Gábor egyetemi tanár (bolvari@mtf.hu), Major Rita tszv. főiskolai tanár, Mizerák Katalin tszv. főiskolai tanár, Schanda Beáta művészeti menedzser.