2021. szeptember 1-jén induló képzések

Néptánc szakirány – Budapest ( esti )

2021.01.08.

Figyelem, változás a vizsgadíj befizetés kapcsán! 

Intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft
Befizetéshez számlaszám: MÁK 10032000 – 01493263 – 00000000 Közleménybe kérem beleírni: Jelentkező neve és “Felvételi” ! 
A befizetést követően levélben, a gazdasagi@mte.eu címre a következő adatokat kell megküldeni:  igazoló bizonylatot csatolva, számlakéréshez számlakérő neve, lakcíme és adóazonosító jele. 

2021.01.07.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2021. Február 15. 
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

2020.11.09.

A táncos és próbavezető alapképzési szak magyar néptánc szakirányának első évfolyamára azok jelentkezhetnek akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak.

 

A táncos és próbavezető alapképzési és szakmai gyakorlati vizsga. A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt irányított egyéni/csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.

A néptánc alkalmassági vizsga gyakorlatai:

  1. Tánctechnikai felkészültség (mozgáskoordináció, mozgáskövetés, mozgásmemória, ritmusérzék) mérése kiscsoportos formában néptánc motívumokra épített gyakorlatok segítségével.
  2. Autentikus néptánc rögtönzésének mérése szóló és kiscsoportos formákban a vizsgabizottság által kijelölt táncokból a kihúzott tétel alapján.

A gyakorlati vizsgarészben táncszakmai beszélgetésen a felvételiző speciális, szakirányú elméleti felkészültségét kérik számon 4 fő témakörben.

  1. néprajzi alapismeretek,
  2. népzenei alapismeretek,
  3. néptánc és művelődés,
  4. táncfolklorisztika.

Az alkalmassági és a gyakorlati vizsgák pontos tartalmi követelményeit az www.mte.eu honlapon a Felvételi2021 menüpontban teszi közzé az MTE legkésőbb 2021. március 1-ig.

Az alkalmassági vizsgán a gyakorlatok bemutatása során kötelező viselet:

lányok: kényelmes, a bemutatandó táncoknak megfelelő öltözet.

fiúk: kényelmes, a bemutatandó táncoknak megfelelő öltözet.