Magyar Táncművészeti Egyetem

 

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Táncművészeti Egyetem

informatikus / rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

IP kamera, IP telefon és beléptető rendszerek üzemeltetése, hálózat üzemeltetése és hibaelhárítása, kliensoldali támogatás (Microsoft és Linux környezetben). Munkaállomások telepítése/karbantartása, biztonsági mentések ütemezése és végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Emelt szintű szakképesítés, informatikai rendszergazda OKJ,

 

Gyakorlott szintű informatikai ismeretek,

Problémamegoldó készség, precizitás, önállóság,

Magyar állampolgárság,

Büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Angol nyelvismeret,

Windows server és más operációs rendszerek magas fokú ismerete,

Web-programozás ismerete (php, dotnet).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,

Bérigény megjelölése,

Iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igénylőlap másolata,

Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztató tartamalmát megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette: http://mte.eu/gdpr-tajekoztato.pdf

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Péter nyújt, a +36-1-800-9469 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Kovács Péter részére a allaspalyazat@mte.eu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az elbírálás határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot megszakítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az Egyetem humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Táncművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatkezelés tekintetében jogi kötelezettséget megállapító egyéb jogszabályok szerint kezeli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mte.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zfce2e1ma2