Bojkova-Kovács Marina

Beosztás
zongorakísérő művésztanár
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
E-mail cím
Telefonszám
Fogadóórák

előzetes egyeztetés alapján

Tanulmányok

Moszkvai Állami Csajkovszkij Zeneakadémia, Zeneelmélet és Zeneszerzés kar, Zeneelméleti és Zenetörténeti szak, nappali tagozat. Zenetudós (muzikológus), tanár képesítés, 1982-1987
Moszkvai Állami Csajkovszkij Zeneakadémia gyakorló zeneművészeti szakközépiskolája, zeneelméleti szak, tanár képesítés. 1976-1981

 

Nyelvismeret

orosz, magyar, angol

Pályafutás

1996 óta Magyar Táncművészeti Főiskola, zongorakísérő, művésztanár
2016 óta Hubai Jenő Zeneiskola, zongoratanár, korrepetitor
1999 óta Orosz Stúdió Színház zenei vezetője, zeneszerzője
1999  Bartok Béla Konzervatórium, zongorakísérő, korrepetitor
1998  Weiner Leó Konzervatórium, zongorakísérő, korrepetitor
1994-1996  Moszkvai Zsidó Kulturális Intézet Módszertani Irodája, zenetörténész, konzultáns
1987-1994  Moszkvai Shnitke Állami Zeneművészeti Főiskola és Szakgimnázium, szolfézs és zeneelmélet szakos tanár
1986-1987  Moszkvai Gnessin Zeneművészeti Szakközépiskola, zeneelmélet és szolfézs tanár, korrepetició
1979-1987  Moszkvai zeneiskolák, szolfézs-zeneelmélet és zongora tanár, kórus zongorakísérő

 

Elismerések

Zenetudományok Kandidátusa

Tudományos fokozat

PhD doktori fokozat

Betöltött munkakörök

1995- zongorakísérő

Oktatott tárgyak

Zenei kíséret a klasszikus balett, reperotár és előkészítő gimnasztika órákon

Alkotó tevékenység

MTE képesítő vizsgáknak anyagának komponálása, összeállítása, kidolgozása.
Színdarabok (Orosz Színház) zenei rendezése és zeneszámok komponálása.
Zsidó klasszikus és népzenei archívum létrehozása (Zsidó Kulturális Intézet, Moszkva).
Folklór gyűjtőexpedíciókból (Oroszország távoli vidékei, Urál, Szibéria) hozott régi zenei anyag rendszerezése (Zeneakadémia, Népzenei Tanszék, Moszkva). 
Középszintű zeneművészeti innovatív oktatási koncepciójának kidolgozása, amelynek lényege az oktatott tárgyak közötti korszaki és stilisztikai párhuzamok előtérbe helyezése.  Módszertani és zeneirodalmi anyag összeállítása (Shnitke Zeneművészeti Főiskola,Moszkva)

 

Kutatási tevékenység

2012   Megírtam a „Balett zenei kíséretének aspektusai. Improvizáció balett órán” című dolgozatot, amelyben összefoglaltam a több éves balett kísérői tapasztalatomat. A cikk középpontja – a tánc és a zene kölcsönhatásainak a formái, a típusai, a két szféra párhuzamossága, mindegyik saját kifejező módszerein keresztül hat ki. A tánc lélegzése és ritmusa a zenei harmóniai ill. ritmikai  pulzus által  fejezi ki magát. Azon kívül a tánc formái tükörképei a zenei műfajoknak ¬- Adagio, Allegro (scherzo) stb. A cikkben saját zenei példányok találhatóak.
1995  „A mai Irak nemzeti zenekultúrájának kialakulása” címmel védtem meg kandidátusi disszertációmat. Ennek elkészítése során számos zenei (audió és írott), történelmi, irodalmi és muzikológiai anyagot dolgoztam fel (a bibliográfia 647 címet tartalmaz orosz, angol, német, francia és arab nyelveken). A vizsgálat zenei műfajok széles skálájának kutatása illetve kultúrtörténeti rétegek összehasonlítása állt. A Doktori Tanács a disszertációt e téma első átfogó feldolgozásának minősítette.

 

Szakmai közéletben való részvétel

2012  -  „Tánc és zene” MTF Tudományos Konferencia, Budapest. Előadás a „Balett zenei kíséretének aspektusai. Improvizáció balett órán”(magyar nyelven)
1997 - 35. Nemzetközi IKANAS Kongresszus, Budapest. Előadás „Zsidó zeneszerzők alkotásai Oroszországban” címmel (angol, magyar nyelveken)
1994  -  „A kelet-európai zsidóság zenéje – Totalitárius rendszerek – Utórezgések” (Die Musik des osteurpoäischen Judentums – Totalitäre Systeme – Nachklänge) konferencia, Drezda. Előadás „Zsidó zene Kelet-Európában” címmel (angol nyelven).
1987 -  „Keleti és nyugati zene” tudományos konferencia, Taskent. Előadás „Az iraki makám születésétől napjainkig” címmel (orosz nyelven).

Publikációk

„Balett zenei kíséretének aspektusai. Improvizáció balett órán.” (In: A Magyar Táncművészeti Főiskola folyóirata V. évfolyam 2. szám. 2013. Magyar nyelven.)

Az arab zene ciklikus kompozícióinak egyedisége. Iraki makám. (In: „Muzsika” gyűjtemény. Állami Művészettudományi Intézet. Moszkva, 1996. Orosz nyelven.)

Strukturális összhang a vers és a zene között az iraki beduinok népdalaiban. (In: A népdal kompozícióinak problematikája. A Moszkvai P. I. Csajkovszkij Állami Zeneakadémia tudományos kiadványai. Moszkva, 1997. Orosz nyelven.)

A beduin zene tradíciói Irakban. (In: Aspiránsok munkái. Moszkva, 1997. Orosz nyelven.)

Zsidó zeneszerzők alkotásai Oroszországban. Sz. Berinszkij. (Drezda, 1994. Angol nyelven.)

A mai Irak nemzeti zenekultúrájának kialakulása. (Kandidátusi disszertáció. A Moszkvai Lenin könyvtár tárháza. Moszkva, 1994. 287 oldal. Orosz nyelven.)

Az európai tonalitás fejlődése. A XX. századi tonalitás (Paganini, Rachmanyinov, Lutoslawski). (Kézirat. Orosz nyelven.)

Muszorgszkij vokális zenéjének népi forrásai. (Kézirat. Orosz nyelven.)

Történeti-stilisztikai megközelítés a zeneelméleti illetve zenetörténeti tárgyak oktatásában (módszertani jegyzet főiskolai oktatók és diákok számára). (Kézirat. Orosz nyelven.)