Dr. Bernáth László

Beosztás
főiskolai docens
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
E-mail cím
Fogadóórák

előzetes egyeztetés alapján

bernath_hu@yahoo.com / bernath.laszlo@mte.eu

Tanulmányok

Ho Shi Minh Tanárképző Főiskola matematika-fizika szak 1976-1980
ELTE BTK pszichológia szak 1982-1987
PTE BTLK Pszichológiai Intézet Doktori Iskola 1998-2001

Nyelvismeret

Angol

Elismerések

PhD (2006)
Értekezés címe: A mondat-kép egyeztetés problématörténete

Betöltött munkakörök

2004- főiskolai docens

Oktatott tárgyak

Bevezetés a pszichológiába
Fejlődéslélektan
Pedagógiai szociálpszichológia
Esetmegbeszélő csoport
Személyiségfejlesztő tréning

Kutatási tevékenység

Párválasztás, kép-szöveg integráció, vizuális észlelés

Szakmai közéletben való részvétel

Magyar Pszichológiai Társaság
European Society for Cognitive Psychology