Dr. Bólya Anna Mária

Beosztás
egyetemi docens
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
Fogadóórák

előzetes egyeztetés alapján

Tanulmányok

Középfokú bankismereti képzés – Magyar Nemzeti Bank
Ének-zene tanár, karvezető – Nyíregyházi Egyetem
Hittanár – Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Idegenvezető – Comenius Képzési Központ
Orff-módszer tanfolyam – Nemzetközi Kreatív Zenepedagógiai Intézet
Zeneelmélet tanár, iskolai ének-zenetanár – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Táncelméleti szakíró – Magyar Táncművészeti Egyetem
Macedón nyelv – Eötvös Loránd Tudományegyetem
PhD fokozat – Debreceni Egyetem Néprajzi és Történelmi Doktori
Iskola, táncfolklorisztikai témájú disszertáció, védés: summa cum laude

Nyelvismeret

Angol, középfokú C típusú nyelvvizsga
Újgörög, alapfokú C típusú nyelvvizsga,
Macedón felsőfokú bizonyítvány, Orosz alapszint,
Horvát alapszint,
Német alapszint

Pályafutás

1989- okleveles művészetoktatás szervezés, nyári művészeti kurzusok szervezése, lebonyolítása (iskolás korúak számára)

1994-2010 szolfézs és zeneelmélet tanítás alapfokú művészeti iskolákban

2001-2010 művészeti iskola vezetés, művészeti iskola alapítás fenntartóként, művészeti vezetés

1994- MTE Művészképző Intézet: zeneismeret oktatás, zenetörténet oktatás, tánctörténet oktatás magyar és angol nyelven

1995-2003 MTE Nádasi Ferenc Gimnázium: MTF Kicsinyek Kórusa alapítás, vezetés

1999- MTE Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet: zeneelmélet-zenetörténet oktatás, tánctörténet oktatás, ritmika és kamaraének gyakorlati oktatás

2003- tánctörténet oktatás középfokú intézményekben

2010-2016 - tudományos és folklórnépszerűsítő projektek szervezése az ELTE Macedón Lektorátusán

2016- részvétel a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének tudományos tevékenységében

Betöltött munkakörök

adjunktus

Oktatott tárgyak

Zenetörténet, zeneelmélet
Tánctörténet, táncműelemzés
History of Dance
Tánc- és tánczenetörténet
Ritmika
Kamaraének, kamarazene

Kutatási tevékenység

balkáni folklór
tánc és testtudat, tánc és rítus
a folklór, mint inspiráció a XX. és XXI. század táncszínpadán
az orosz és szovjet balett hatása a balkáni táncéletre a XX. és XXI.
században
kör- és lánctáncformák a táncszínpadon
balkáni télközépi szokások és az angol mummers’ play kapcsolatai
tánctörténet és interdiszciplinaritás

Szakmai közéletben való részvétel

Magyar Tudományos Akadémia
köztestületi tag
Magyar Tudományos Akadémia Tánctudományi Munkabizottság
állandó meghívott
Ars Academica Folyóirat (a Szkopjei Szent Cirill és Metód Egyetem Zenei és Színházi Karának tudományos folyóirata)
szerkesztőbizottsági tag
International Dance Council UNESCO
tag
International Council for Traditional Music
tag
Ohrid Macedón Folkegyüttes
alapító, vezető