Dr. Dóka Krisztina

Beosztás
egyetemi adjunktus
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
E-mail cím
Fogadóórák

előzetes egyeztetés alapján

Tanulmányok

PHD, Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program, ELTE BTK Néprajztudományi Doktori Iskola (2012)

etnográfus, ELTE Bölcsészettudományi Kar (2004)

néptáncpedagógus, Magyar Táncművészeti Főiskola (2002)

Nyelvismeret

Német Felsőfokú C típusú állami nyelvvizsga

Angol Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

Pályafutás

2018.09.01.- Magyar Táncművészeti Egyetem: egyetemi adjunktus

2008.02.01.- Magyar Táncművészeti Főiskola/Magyar Táncművészeti Egyetem: óraadó tanár (táncfolklorisztika, folklórismeret, népviselet, magyar körtánc, táncarchívum kurzusok)

2009.09.01.- Apor Vilmos Katolikus Főiskola: óraadó tanár (táncfolklorisztika kurzus)

2013.09.01.-2016.08.31. MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos munkatárs (néptánctörténeti kutatás, NKFIH posztdoktori ösztöndíjas)

2009.07.01.-2012.08.31. MTA Zenetudományi Intézet: tudományos segédmunkatárs (néptánckutatás, OTKA NK pályázat)

2004.09.01.-2008.08.31. ELTE BTK Néprajztudományi Doktori Iskola (állami ösztöndíjas)

2002.09.01.-2004.06.15. Vermesy Péter Alapfokú Művészeti Iskola, Maglód (néptáncpedagógus, óraadó)

2002.09.01.-2005.08.31. MTA Zenetudományi Intézet: tudományos segédmunkatárs (fiatal akadémiai kutató ösztöndíj) (néptánckutatás)

2001.09.15.-2002.09.15. Hagyományok Háza: néptánc szakalkalmazott (néprajzi archiválás)

1999.09.01.-2001. Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest (néptáncpedagógus, óraadó)

Tudományos fokozat

PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Néprajztudományi/Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és Összehasonlító Folklorisztika, 2012. Disszertáció: A magyar táncfolklór átalakulása (1896-1945) summa cum laude eredménnyel

 

Betöltött munkakörök

2018.09.01.- egyetemi adjunktus

2008-2018 - óraadó tanár

Oktatott tárgyak

táncfolklorisztika (MA, BA)
folklórismeret 1-3. (BA)
népviselet (MA, BA)
táncarchívum (BA)
magyar néptánc (karikázó) (BA)
tánctörténet (BA)

Kutatási tevékenység

Kutatási területek

etnokoreológia, szokáskutatás, folklorizmuskutatás, színpadi néptánctörténet

Néprajzi terepmunka

Kecskemét és környéke, Moldva, Gyimes, Mezőség, Nyárád mente, Felső-Maros mente

Tevékenységek

Oktatás a felsőfokú művészetoktatásban és pedagógusképzésben
Tudományos és ismeretterjesztő előadások és publikációk
Néptánc témájú kiadványok szerkesztése (könyv, DVD)
Oktatási segédanyagok összeállítása
Adatbázisok tartalmi fejlesztése, néptáncos tartalmak közzététel online felületeken
Tanítás tanfolyamokon, továbbképzéseken (néprajz, táncfolklorisztika)
Egyetemi és főiskolai akkreditációhoz néprajzi, néptáncos tárgyak kurzusleírásainak készítése, követelményrendszer kidolgozása
Szakértés, szakvélemény

 

Szakmai közéletben való részvétel

Magyar Néprajzi Társaság Népzene-Néptánc Szakosztály, titkár

MTA Tánctudományi Munkabizottság, tag

Magyar Etnokoreológiai Társaság, tag

Publikációk