Dr. Mizerák Katalin

Beosztás
főiskolai tanár
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
Fogadóórák

előzetes egyeztetés alapján

Tanulmányok

Filozófia szakos középiskolai tanár végzettség
Miskolci Állami Egyetem Bölcsészettudományi Intézete, 1992-1997

Orientalisztikai előadó
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1993-1997

Történelem szak
Miskolci Állami Egyetem Bölcsészettudományi Intézet, 1996

Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem Budapest, Testnevelési és Sporttudományi Kar, 1998-2001

Miskolci Állami Egyetem Bölcsészettudományi Intézet, Neveléstudományi Tanszékének akkreditált tanár-továbbképzési programja, 2001, 2002

A doktori disszertáció védése.
Semmelweis Egyetem Budapest, Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola, 2005

Színház- és Filmművészeti Egyetem – Drámapedagógia szakirány, 2008

Nyelvismeret

mongol (felsőfok)
német (középfok)
angol (alapfok)

Elismerések

2005 PhD Semmelweis Egyetem Budapest, Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola, Társadalomtudományi Alprogram

Betöltött munkakörök

2003-2004: megbízott előadó
2004-2005: főiskolai tanársegéd
2005-2006: főiskolai adjunktus
2006-2009: főiskolai docens
2009-től egyetemi docens

Vezetői megbízások

2006- Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet, Pedagógusképző Tanszék vezető

Oktatott tárgyak

Bevezetés a filozófiába, Bevezetés a kutatásmódszertanba, Didaktika, Drámapedagógia, Filozófiatörténet, Esztétika, Neveléstörténet, Neveléselmélet, Művészettörténet, szakdolgozati szeminárium,
vallástörténet

Kutatási tevékenység

MIZERÁK Katalin (1998): A belső-ázsiai mongol népek sporttörténete Magyar Testnevelési Egyetem, - később Semmelweis Egyetem Budapest, Testnevelési és Sporttudományi Kar - Társadalomtudományi Tanszék

MIZERÁK Katalin (2005): A Pedagógia Munkacsoport kutatási programja a táncművészképzés és táncpedagógus képzés struktúrájának továbbfejlesztése érdekében Magyar Táncművészeti Főiskola, Pedagógus- és Továbbképző Intézet

MIZERÁK Katalin (2006): Didaktikai és szakmódszertani kutatások a táncpedagógiában, Magyar Táncművészeti Főiskola, Koreográfus és Táncpedagógus-képző Intézet, Pedagógiai Tanszék

MIZERÁK, Katalin (2007): A klasszikus balett mesterek számára meghirdetett Pedagógiai és Pszichológiai Továbbképzés program - kidolgozása és megszervezése Magyar Táncművészeti Főiskola, Koreográfus és Táncpedagógus-képző Intézet, Pedagógia Tanszéken (NKA pályázatot megnyert továbbképzési program) 2007. szeptember 4-5-6.

Sorselemzés kutatás: Dr. Bernáth László - Dr. Bolvári-Takács Gábor – Dr. Forgács Péter – Kovács Henrik– Dr. Mizerák Katalin - Dr. Németh András –:Magyar Táncművészeti Főiskola, Koreográfus és Táncpedagógus-képző Intézet, Pedagógia Tanszéken (OTKA kutatás 2008-tól),

A testhasználat és a tánc antropológiai, filozófiai, szociológiai összefüggései kutatás: Dr. Németh András– Dr. Mizerák Katalin –Dr. Forgács Péter – Kovács Henrik: Magyar Táncművészeti Főiskola, Koreográfus és Táncpedagógus-képző Intézet, Pedagógia Tanszéken (2008-2009).

Bevezetés a modern tánc pedagógiájába szakmódszertani kutatás – tananyag összeállítására: Lőrinc Katalin – Barta Dóra – Nagy Grácia – Somorjai Judit – Szigeti Oktávia – Gaál Mariann (Magyar Táncművészeti Főiskola, Koreográfus és Táncpedagógus-képző Intézet, Pedagógia Tanszéken 2008).

A drámapedagógia a táncpedagógia szolgálatában című főiskolai jegyzet és játékgyűjtemény:
Dr. Mikonya György – Dr. Mizerák Katalin – Krisztián Ágota részvételével. (2008-2009)

Szakmai közéletben való részvétel

1998: Magyar Sporttudományi Társaság
1998: Magyar - Mongol Baráti Társaság
2006: Magyar Pedagógiai Társaság
2007: Projektpedagógiai Társaság
2007: MTA Pedagógiai Bizottság Szakmódszertani Albizottsága
2008: Magyar Drámapedagógiai Társaság