Dr. Németh András

Beosztás
egyetemi tanár
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
E-mail cím
Fogadóórák

Hétfő: páratlan héten 16:30-17:30
Kedd: páros héten 16:30-17:30 Kazinczy utca
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Tanulmányok

1975: Üzemmérnök, Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs
1978: Általános iskolai tanár Tanárképző Főiskola Eger
1982: Pedagógia szak Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK
1985-1988: tudományos ösztöndíjas ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék
neveléstudomány), KLTE

Nyelvismeret
Német középfokú államilag elismert nyelvvizsga, ITK Budapest (1987)
Orosz alapfokú államilag elismert nyelvvizsga ITK Budapest (1988)
Angol középfokú nyelvtudás
Elismerések

1986: Egyetemi doktorátus(neveléstörténet)
ELTE BTK
1989: Kandidátus C.Sc. (neveléstudomány),
2000: Habilitáció (dr. habil.)
2004: MTA doktora

1997-2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2001-2004: Széchenyi István Ösztöndíj
2004: Kiss Árpád Díj

Betöltött munkakörök

2007-től egyetemi tanár

Oktatott tárgyak

Bevezetés a nevelés elméletébe és történetébe
Oktatáselmélet

Kutatási tevékenység

Pedagógiatörténet - különös tekintettel a modern korra; a magyar neveléstudomány fejlődéstörténete; a reformpedagógia története és elmélete, pedagógiai történeti antropológia - a fenti témákban 20 kutatási pályázat (ebből 8 nemzetközi: 6 OTKA projekt, 2 OMAA) témavezetője, és számos hazai és nemzetközi kutatás résztvevője

Táncpedagógiai-antropológiai kutatások: a testhasználat történeti antropológiai elemzése, a táncoktatás társadalmi jelenségtartalmainak változásai a premodern és modern korban, a magyar táncoktatás történeti hagyományi, jelentős személyiségei, a tánc – életreform – reformpedagógia kapcsolata

Szakmai közéletben való részvétel

1995- jelenleg: Akadémiai Köztestület tagja
1990- jelenleg: Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság tagja, 1997- titkára, 2005-től elnöke
2002- jelenleg: MTA Pedagógiai Bizottság tagja
2005- jelenleg: ELTE PPK Neveléstudományi Doktoriskola programtanácsának tagja
2005-2007: OTKA Pszichológiai és Pedagógiai Zsűri tagja
2005- jelenleg: Szegedi Tudományegyetem habilitációs és neveléstudományi bizottságának külső tagja
2007- jelenleg: OTKA Társadalomtudományi Kollégium tagja
2007- jelenleg: ELTE PPK Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja
2007- jelenleg: ELTE Egyetemi Doktori Tanácsának póttagja
1999- jelenleg: Neveléstudomány-történeti Tanulmányok (1-9.) sorozatszerkesztője (Osiris, majd 2004-től Gondolat Kiadó)
2000- jelenleg: A Magyar Pedagógia szerkesztőbizottságának tagja
2004- jelenleg: Neveléstörténet című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
1997- jelenleg: A Nemzetközi Herbartianizmus kutatócsoport tagja
1997- jelenleg: International Akademy for the Humanization of Education tagja