Dr. Németh András

Beosztás
egyetemi tanár
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
E-mail cím
Fogadóórák

előzetes egyeztetés alapján

Tanulmányok

Üzemmérnök, Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs, 1975
Általános iskolai tanár Tanárképző Főiskola Eger, 1978
Pedagógia szak Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, 1982
tudományos ösztöndíjas ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék
neveléstudomány), KLTE, 1985-1988

Nyelvismeret

Német középfokú államilag elismert nyelvvizsga, ITK Budapest (1987)
Orosz alapfokú államilag elismert nyelvvizsga ITK Budapest (1988)
Angol középfokú nyelvtudás

Elismerések

1986: Egyetemi doktorátus(neveléstörténet)
ELTE BTK
1989: Kandidátus C.Sc. (neveléstudomány),
2000: Habilitáció (dr. habil.)
2004: MTA doktora

1997-2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2001-2004: Széchenyi István Ösztöndíj
2004: Kiss Árpád Díj

 

Betöltött munkakörök

2007-től egyetemi tanár

Oktatott tárgyak

Bevezetés a nevelés elméletébe és történetébe
Oktatáselmélet

Kutatási tevékenység

Pedagógiatörténet - különös tekintettel a modern korra; a magyar neveléstudomány fejlődéstörténete; a reformpedagógia története és elmélete, pedagógiai történeti antropológia - a fenti témákban 20 kutatási pályázat (ebből 8 nemzetközi: 6 OTKA projekt, 2 OMAA) témavezetője, és számos hazai és nemzetközi kutatás résztvevője

Táncpedagógiai-antropológiai kutatások: a testhasználat történeti antropológiai elemzése, a táncoktatás társadalmi jelenségtartalmainak változásai a premodern és modern korban, a magyar táncoktatás történeti hagyományi, jelentős személyiségei, a tánc – életreform – reformpedagógia kapcsolata

Szakmai közéletben való részvétel

1995- jelenleg: Akadémiai Köztestület tagja
1990- jelenleg: Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság tagja, 1997- titkára, 2005-től elnöke
2002- jelenleg: MTA Pedagógiai Bizottság tagja
2005- jelenleg: ELTE PPK Neveléstudományi Doktoriskola programtanácsának tagja
2005-2007: OTKA Pszichológiai és Pedagógiai Zsűri tagja
2005- jelenleg: Szegedi Tudományegyetem habilitációs és neveléstudományi bizottságának külső tagja
2007- jelenleg: OTKA Társadalomtudományi Kollégium tagja
2007- jelenleg: ELTE PPK Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja
2007- jelenleg: ELTE Egyetemi Doktori Tanácsának póttagja
1999- jelenleg: Neveléstudomány-történeti Tanulmányok (1-9.) sorozatszerkesztője (Osiris, majd 2004-től Gondolat Kiadó)
2000- jelenleg: A Magyar Pedagógia szerkesztőbizottságának tagja
2004- jelenleg: Neveléstörténet című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
1997- jelenleg: A Nemzetközi Herbartianizmus kutatócsoport tagja
1997- jelenleg: International Akademy for the Humanization of Education tagja