Felvételi 2020

Moderntánc művész előkészítő képzés

2020.05.21

Felvételi vizsga: 2020. Június 8. Hétfő

2020.05.02

A pontos időbeosztásról minden jelentkező személyre szóló tájékoztatást kap!

Moderntánc művész előkészítő szak – JELENTKEZÉSI LAP BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2020. Május 15.

A moderntánc művész szakra elsősorban azok a lányok és fiúk jelentkezhetnek, akik a 2019/2020-as tanévben fejezik be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, illetve ennek megfelelően folytatnak tanulmányokat, és nem idősebbek 16 évesnél.

A moderntánc előkészítő képzés a hivatásos táncművész pályára készít fel és mindennapos szakmai gyakorlati képzést foglal magába. A képzés során a hallgatók a klasszikus balett mellett tanulnak alapvető modern technikákat (mint: Graham, Limón, jazz, kontakt), a kortárs tánc aktuális irányzatait, improvizációt, színészi játékot, valamint fellépnek különböző célú és profilú előadásokban.

A képzés teljes időtartama öt év, melynek első két éve előképző, ezt követi – sikeres felvételi vizsga esetén – a három éves felsőoktatási alapképzés (un. „bachelor” képzés), ami BAoklevéllel zárul.

A növendékek a szakmai képzéssel párhuzamosan az egyetem Nádasi Ferenc

Gimnáziumában végzik középiskolai tanulmányaikat és szereznek érettségi bizonyítványt. Igény esetén a növendékek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk. (A gimnázium és a kollégium is a Columbus utcai campus-on helyezkedik el.)

JELENTKEZÉS A FELVÉTELI VIZSGÁRA:

A jelentkezés írásban történik.

JELENTKEZÉSI LAP: előkészítő képzés_jel_lap_MODERN

Postacím: Magyar Táncművészeti Egyetem Tanulmányi Osztály

1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.

A pontos időbeosztásról minden jelentkező személyre szóló tájékoztatást kap.

A táncszakmai felvételi eljárás díja 1000 Ft, melyet kérünk átutalni az alábbi számlára:

Számlatulajdonos: Magyar Táncművészeti Egyetem

Számlaszám: 10032000-01493263-00000000

Közlemény: a jelentkező neve & modern tánc felvételi díj

A vidékről érkező jelentkezők a felvételi vizsgával kapcsolatos utazás és fővárosi tartózkodás költségeit maguk fedezik.

 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező

  • nevét,
  • születési dátumát,
  • jelen tanévben az általános iskola mely osztályát végzi o ideális esetben a jelentkező most a 8. osztályba jár,
  • milyen tanulmányi eredménnyel (a megelőző tanévi bizonyítvány másolata) – a jelentkezőktől legalább közepes tanulmányi eredményt várunk!
  • felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot.

JELENTKEZÉSI LAP BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2020. Május 15.

Postacím: Magyar Táncművészeti Egyetem Tanulmányi Osztály 1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.

A pontos időbeosztásról minden jelentkező személyre szóló tájékoztatást kap.

A vidékről érkező jelentkezők a felvételi vizsgával kapcsolatos utazás és fővárosi tartózkodás költségeit maguk fedezik.

Felvételi vizsga: 2020. Június 6., szombat

Tervezett időpont a „Rektori körlevél a 2019-2020. tanév 2. félév módosított oktatási rend (1)” V. 1. pontja szerint 2020. augusztus 27-29. közötti időpontban!

A felvételi vizsga célja a megfelelő testalkatú, táncos adottságokkal és művészi készséggel rendelkező jelöltek kiválasztása. A vizsgán a fizikai képességeket, a tánckészséget, ritmusérzéket, egyéni készségeket vizsgáljuk.

Felvételi követelmény: alapszintű mozgástapasztalat valamely modern vagy kortárs irányzat terén, nyitottság a kreativitás felé, valamint: előnyt jelent az alapfokú klasszikus balett képzettség.

A felvételi eljárás részei:

  1. Klasszikus balett alapgyakorlatok.
  2. A vizsgáztató bizottság egyik tagja által összeállított modern és kortárs tánc gyakorlatok, gyakorlatsorok bemutatása.
  3. Egy előre betanult, szabadon választott, maximum 2 perces koreográfia bemutatása zenekísérettel (a felvételiző által biztosított hanganyagra). (A zenekíséretet előre be kell küldeni – erről a jelentkező az időbeosztással együtt tájékoztatást kap.)
  4. Improvizáció megadott irányelvek alapján.
  5. Általános motivációs elbeszélgetés a leendő osztályfőnökkel.

Felvilágosítás a táncművész szakkal kapcsolatban Gönczi Renáta tanulmányi előadótól kérhető telefonon: 06 1 273 3449 vagy 06 20 383 5761 vagy e-mail-ben:

gonczi.renata@mte.eu

Az Egyetem Nyílt Napjairól, előadásairól, további felvételi lehetőségeiről, előkészítő tanfolyamokról honlapunkon tájékozódhat: www.mte.eu