Felvételi 2020

Színházi táncművész előkészítő képzés

2020.05.21

Felvételi vizsga: 2020. Június 8.  Hétfő

2020.05.02

A pontos időbeosztásról minden jelentkező személyre szóló tájékoztatást kap!

Színházi táncművész előkészítő szak – JELENTKEZÉSI LAP BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2020. Május 15.

A színházi táncművész szakra elsősorban azok a lányok és fiúk jelentkezhetnek, akik a 2019/2020-as tanévben fejezik be a középiskola 9. vagy 10. osztályát, illetve ennek megfelelő tanulmányaikat, és nem idősebbek 18 évesnél.

(A most 8-9-10-11. osztályos diákok is jelentkezhetnek: felvételük esetén velük egyedi egyeztetést kezdeményezünk a csatlakozásról.)

A színházi tánc előkészítő képzés a hivatásos táncművész pályára készít fel és mindennapos (napi 5-6 órányi) szakmai gyakorlati képzést foglal magában. A képzés során a hallgatók a klasszikus balett mellett számos különböző modern és színházi tánctechnikát tanulnak, továbbá színészi játék és ének-képzésben is részesülnek, ezen kívül fellépnek különböző célú és profilú előadásokban.
A képzés teljes időtartama négy év, melynek első éve előképző, ezt követi – sikeres felvételi vizsga esetén – a három éves felsőoktatási alapképzés (un. „bachelor” képzés), ami BA-oklevéllel zárul.

A növendékek a szakmai képzéssel párhuzamosan az egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziumában végzik középiskolai tanulmányaikat, és szereznek érettségi bizonyítványt.
Igény esetén a növendékek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk. (A gimnázium és a kollégium is a Columbus utcai campuson helyezkedik el.)

JELENTKEZÉS A FELVÉTELI VIZSGÁRA:

A jelentkezés írásban történik.

JELENTKEZÉSI LAP:  előkészítő képzés_jel_lap_színházi tánc

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező

 • nevét,
 • születési dátumát,
 • jelen tanévben a középiskola mely osztályát végzi
  • ideális esetben a jelentkező most a 9. vagy 10. osztályba jár,
  • de a most 8-9-10-11 osztályos diákok is jelentkezhetnek: felvételük esetén velük egyedi egyeztetést kezdeményezünk a csatlakozásról
 • milyen tanulmányi eredménnyel (a megelőző tanévi bizonyítvány másolata) – a jelentkezőktől legalább közepes tanulmányi eredményt várunk!
 • felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot.

JELENTKEZÉSI LAP BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2020. Május 15.

Postacím: Magyar Táncművészeti Egyetem Tanulmányi Osztály

1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.

A pontos időbeosztásról minden jelentkező személyre szóló tájékoztatást kap.

A táncszakmai felvételi eljárás díja 1000 Ft, melyet kérünk átutalni az alábbi számlára:

Számlatulajdonos: Magyar Táncművészeti Egyetem

Számlaszám: 10032000-01493263-00000000

Közlemény: a jelentkező neve & színházi tánc felvételi díj

A vidékről érkező jelentkezők a felvételi vizsgával kapcsolatos utazás és fővárosi tartózkodás költségeit maguk fedezik.

Felvételi vizsga: 2020. Június 6., szombat

Tervezett időpont a „Rektori körlevél a 2019-2020. tanév 2. félév módosított oktatási rend (1)” V. 1. pontja szerint 2020. augusztus 27-29. közötti időpontban!

A felvételi vizsga
A felvételi vizsga célja a megfelelő testalkatú, táncos adottságokkal és művészi készséggel rendelkező jelöltek kiválasztása. A vizsgán a fizikai képességeket, a tánckészséget, ritmusérzéket, egyéni készségeket vizsgáljuk.

Felvételi követelmény: alapszintű mozgástapasztalat valamely modern vagy kortárs irányzat terén, nyitottság a kreativitás felé, valamint: előnyt jelent az alapfokú klasszikus balett képzettség.

A felvételi eljárás részei:

 1. Klasszikus balett alapgyakorlatok.
 2. A vizsgáztató bizottság egyik tagja által összeállított modern és kortárs tánc gyakorlatok, gyakorlatsorok bemutatása.
 3. Egy előre betanult, szabadon választott, maximum 2 perces koreográfia bemutatása zenekísérettel (a felvételiző által biztosított hanganyagra). (A zenekíséretet előre be kell küldeni – erről a jelentkező az időbeosztással együtt tájékoztatást kap.)
 4. Egy előre betanult, szabadon választott, maximum 2 perces énekszám bemutatása zenekísérettel (a felvételiző által biztosított hanganyagra – a zenekíséretet előre be kell küldeni – erről a jelentkező az időbeosztással együtt tájékoztatást kap) vagy anélkül.
 5. Improvizáció megadott irányelvek alapján.
 6. Általános motivációs elbeszélgetés.

Felvilágosítás a táncművész szakkal kapcsolatban Gönczi Renáta tanulmányi előadótól kérhető telefonon: 06 1 273 3449 vagy 06 20 383 5761 vagy e-mail-ben: gonczi.renata@mte.eu

 

Az Egyetem Nyílt Napjairól, előadásairól, további felvételi lehetőségeiről, előkészítő tanfolyamokról honlapunkon tájékozódhat: www.mte.eu