Felvételi 2020

Néptánc specializáció ( BA )

Felvételi vizsga időpontja: 2020. május 16.

Alkalmassági vizsgálat (megfelelt, nem felelt meg)

 • ortopédiai vizsgálat
 • testalkat (táncművész esztétikai elvárásainak való megfelelés: karcsú, arányos test, kidolgozott izomzat, szép tartás).
 • fizikai adottságok (ízületek mozgásterjedelme, tágság, hajlékonyság, rugalmasság felmérése),
 • ritmusérzék (megadott ritmussor visszatapsolása)
 • muzikalitás (két versszakos népdal éneklése)

 

Gyakorlati vizsga

 1. Klasszikus balett: a Vaganova módszer 1-3 évfolyamos tananyag alapos ismerete.
 2. Moderntánc alapokban jártasság:
 • limon
 • graham
 • európai modern
 • jazz
 • kontakt technikák
 1. A vizsgáztató bizottság tagja által bemutatott gyakorlatok, gyakorlatsorok,

kombinációk lehető leghitelesebb megismétlése, valamint rögtönzés az alábbi táncanyagokból, melyet  vizsgabizottság határoz meg.

Néptánc:

 • Sárközi ugrós, lassú és friss csárdás
 • Rimóci lassú és friss csárdás, sarkantyús
 • Rábaközi dus, lassú és friss csárdás, szili karéj
 • Széki táncrend
 • Szilágysági (fenthangsúlyos) csárdás, ugrálós, zsibai
 • Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás
 • Nyugati palóc verbunk és lassú és friss csárdás
 • Mezőségi (visai) lassú csárdás és szapora
 • Székelyföldi alapok
 • Méhkeréki aprózó
 • eszköz használat készség szinten (üveg, bot)