Felvételi 2020

Néptánc specializáció ( BA )

Táncos és próbavezető alapszak, néptánc specializáció esti munkarend- Budapest

Konzultációs napok: csütörtök és szombat

A szakra jelentkezhetnek:

 • a szakgimnáziumban (szakközépiskolában) a néptánc formanyelvét megtanulták, táncos végzettséget szereztek, vagy
 • ezeknek megfelelő tudással rendelkeznek:
 1. Tánctechnikai felkészültség (mozgáskoordináció, mozgáskövetés, mozgásmemória, ritmusérzék) mérése kiscsoportos formában néptánc motívumokra épített gyakorlatok segítségével.
 2. Autentikus néptánc rögtönzésének mérése szóló és kiscsoportos formákban a vizsgabizottság által kijelölt táncokból a kihúzott tétel alapján.

A felvételi vizsga alkalmassági (tánc) és gyakorlati (elmélet) vizsgarészekből áll.

Alkalmassági vizsga időpontja: 2020. április 27-től – 2020. április 30-ig

Alkalmassági vizsga részei ( tánc):

I. Tánctechnikai felkészültség ( mozgáskoordináció, mozgáskövetés, mozgásmemória, ritmusérzék) mérése kiscsoportos formában néptánc motívumokra épített gyakorlatok segítségével.

II.  Autentikus néptánc rögtönzésének mérésére szóló és kiscsoportos formákban a vizsgabizottság által kijelölt táncokból a kihúzott tétel alapján.

 • Széki sűrű tempó, valamint rábaközi dús, lassú és friss csárdás
 • Pontozó, valamint kalocsai mars, lassú csárdás és libbenős
 • Kalotaszegi legényes, valamint somogyi kanásztánc, lassú és friss csárdás ( gubbantós)
 • Széki sűrű tempó, valamint bodrogközi fergeteges csapástánc, lassú és friss csárdás.
 • Pontozó, valamint szatmári magyar szóló, lassú és ugrós csárdás
 • Kalotaszegi legényes, valamint Nyárád-menti székely verbunk, forgatós, szöktetős
 • Kalotaszegi legényes, lassú csárdás és szapora
 • Mezőségi sűrű legényes, szökős és sűrű  csárdás

Az erdélyi férfitáncokból lányoknak minimum 4, fiúknak 8 ponttal kell készülni!

 

Gyakorlati vizsga részei (elmélet):

A  gyakorlati vizsga időpontja: 2020. június 8-tól 2020. június 11-ig

Felvételi követelmények: Néptánc felvételi vizsga követelmények

Irodalmi jegyzék: Néptánc irodalomjegyzék

A gyakorlati vizsgarészben táncszakmai beszélgetés zajlik, melynek során a jelöltnek feltett kérdések négy fő témára terjednek ki. A “Néprajzi alapismeretek” kérdéscsoport elsősorban a felvételire jelentkezők néprajzi területi, etnikai, és a folklórral kapcsolatos tudásának felmérésre irányul. A “Népzenei alapismeretek” és a “Táncfolklorisztika” kérdéscsoport már a speciális, szakirányú felkészültséget kéri számon, míg a ” Néptánc és művelődés” kérdéseire adott válaszok a felvételizők tájékozottságát mutatják meg a táncfolklór kortárs társadalom és a művelődési folyamatairól.