Felvételi 2020

Néptánc specializáció ( BA )

Táncos és próbavezető alapszak, néptánc specializáció esti munkarend- Budapest

Konzultációs napok: Csütörtök, és Szombat

A szakra jelentkezhetnek:

  • szakgimnáziumban (szakközépiskolában ) a néptánc formanyelvét megtanulta, táncos végzettséget szerzett, vagy
  • ezeknek megfelelő tudással rendelkezik

A felvételi vizsga alkalmassági (tánc) és gyakorlati (elmélet) vizsgarészekből áll.

Alkalmassági vizsga időpontja: 2020. április 27-től – 2020. április 30-ig

Alkalmassági vizsga részei ( tánc):

I. Tánctechnikai felkészültség ( mozgáskoordináció, mozgáskövetés, mozgásmemória, ritmusérzék) mérése kiscsoportos formában néptánc motívumokra épített gyakorlatok segítségével.

II.  Autentikus néptánc rögtönzésének mérésére szóló és kiscsoportos formákban a vizsgabizottság által kijelölt táncokból a kihúzott tétel alapján.

  • Széki sűrű tempó, valamint rábaközi dús, lassú és friss csárdás
  • Pontozó, valamint kalocsai mars, lassú csárdás és libbenős
  • Kalotaszegi legényes, valamint somogyi kanásztánc, lassú és friss csárdás ( gubbantós)
  • Széki sűrű tempó, valamint bodrogközi fergeteges csapástánc, lassú és friss csárdás.
  • Pontozó, valamint szatmári magyar szóló, lassú és ugrós csárdás
  • Kalotaszegi legényes, valamint Nyárád-menti székely verbunk, forgatós, szöktetős
  • Kalotaszegi legényes, lassú csárdás és szapora
  • Mezőségi sűrű legényes, szőkős és sűrű  csárdás

Az erdélyi férfitáncokból lányoknak minimum 4, fiúknak 8 ponttal kell készülni!

 

Gyakorlati vizsga részei (elmélet):

Felvételi követelmények: Néptánc felvételi vizsga követelmények

Irodalmi jegyzék: Néptánc irodalmi jegyzék

A gyakorlati vizsgarészben táncszakmai beszélgetés zajlik, melynek során a jelöltnek feltett kérdések négy fő témára terjednek ki. A ” Néprajzi alapismeretek” kérdéscsoport elsősorban a felvételire jelentkezők néprajzi területi, etnikai, és a folklórral kapcsolatos tudásának felmérésre irányul . A ” Népzenei alapismeretek” és a ” Táncfolklorisztika” kérdéscsoport már a speciális, szakirányú felkészültséget kéri számon, míg a ” Néptánc és művelődés” kérdéseire adott válaszok a felvételizők tájékozottságát mutatják meg a táncfolklór kortárs társadalom és a művelődési folyamatairól.