Gimnázium és kollégium

Tantárgyi és vizsgakövetelmények – NAT 2012

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv 5-12. osztály követelményei 

Magyar irodalom 5-12. osztály követelményei

Kémia

Kémia helyi tanterve

Javító-osztályozó 7. osztály -_általános szervetlen kémia

Javító-osztályozó 8. osztály -_szervetlen kémia

Javító-osztályozó vizsgakövetelmények 9. osztály – általános_szervetlen_kémia

Javító-osztályozó vizsga 10. osztály – szervetlen-szerves kémia

Biológia

Biológia 6-11. osztály követelményei

Történelem

Történelem 5-12. osztály követelményei

Matematika

Matematika 5-12. osztály követelményei

Fizika

Fizika 6-11. osztály követelményei

Földrajz

Földrajz 6-10. osztály követelményei

Angol

Angol 5. osztály követelményei

Angol 6. osztály követelményei

Angol 7-8. osztály követelményei

Angol 9. osztály követelményei

New English File, pre-intermediate – Oxford University Press

Bejövő 9. osztály – English File Elementary Student’s Book – Oxford University Press

Angol 10. és 11. osztály követelményei

LONGMAN Érettségi Aktivátor – Pearson Education Limited

Angol 11. osztály követelményei

English File third edition, intermediate – Oxford University Press

Német

Német 9-12. osztály követelményei

Német nyelv helyi tanterve

Mozgásanatómia

Mozgásanatómia helyi tanterve

Természetismeret

Természetismeret helyi tanterve

Osztályozóvizsga követelményei természetismeretből

Informatika

Informatika 5-10. osztály követelményei

Mozgóképkultúra-és médiaismeret

Mozgóképkultúra-és médiaismeret 11-12. osztály követelményei

Ének-zene

Ének-zene 5-10. osztály követelményei

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra 5-10. osztály követelmények

Etika

Etika 5-9. osztály követelményei

Zenetörténet

Zenetörténet 11-12. osztály követelményei

Tánctörténet

Tánctörténet 11-12. osztály követelményei

Művészettörténet

Művészettörténet helyi tanterve