Antal László Kéthelyen született 1946. január 16-án. Felsőfokú tanulmányai során Szombathelyen, illetve Pécsett népművelés-könyvtár szakos tanítói, majd általános iskolai tanári oklevelet, utóbb egyetemi szintű pedagógiai előadói diplomát szerzett.

A hatvanas évektől foglakozott néptánccal. 1965-től 1988-ig a szombathelyi Ungaresca Táncegyüttes táncosa, asszisztense, koreográfusa. 1968-88 között a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes vezetője. 1976-87 között több európai országban tanított magyar néptáncot. Számos koreográfiát készített, szakmai publikációs tevékenysége jelentős.

1991-től nyugdíjba vonulásáig (2011) a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola oktatója volt, mint főiskolai docens. E minőségében volt az akkor még Magyar Táncművészeti Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozatának megszervezője, éveken át vezetője, a módszertani és pedagógiai tantárgyak oktatója. A főiskola szakmai rendezvényein, tudományos konferenciáin rendszeresen részt vett. Munkássága nyomán a kihelyezett képzésben előbb csak néptáncpedagógusok, később más szakirányok hallgatóinak pályára lépését is elősegítette, maradéktalanul képviselve és fenntartva a főiskola szakmai érdekeit és magas oktatási színvonalát.

A Magyar Táncművészeti Főiskola Szenátusa 2012-ben Antal László részére, a néptáncpedagógus-képzésben nyújtott kiemelkedő munkássága elismeréseként, díszoklevelet adományozott. Emlékét kegyelettel megőrizzük!