Az utóbbi hónapokban napvilágra került és a médiában is teret kapott különböző zaklatási vádak hatására a Magyar Táncművészeti Egyetemet számos nyilvános és nem nyilvános megkeresés érte a növendékek és hallgatók zaklatás elleni védelme kapcsán. Az elsősorban újságíróktól érkező kérdésekre is válaszolva az alábbi közleményt tesszük közzé:

Egyetemünkre tíz éves kortól felnőtt korig járnak növendékek és hallgatók. Szabályzataink, elsősorban az Etikai Kódex, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Tanulmányi és Vizsgarend, a Házirend stb. (honlapunkon valamennyi elérhető: www.mte.eu) mindenki számára érthetően szabályozzák az elvárt szakmai és erkölcsi normákat és megsértésük szankcióit, valamint a bejelentések kezelését.

A növendékek és szüleik, illetve a hallgatók az őket ért sérelem esetén fordulhatnak az évfolyamvezető balettmesterhez, a szak szerint illetékes tanszékvezetőhöz, a Táncművészképző, valamint a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet igazgatójához és a rektorhoz, illetve gimnáziumi osztályfőnökükhöz, igazgatójukhoz és a kollégium vezetőjéhez.

Bármely ilyen jellegű ügyben etikai vagy fegyelmi eljárást csak érdemi bejelentés alapján lehet indítani. Ez azt jelenti, hogy a rektornak kizárólag konkrét esetben, tehát időpont, helyszín és személy megjelölésével van módja eljárni. Ilyen bejelentés rektorhelyettesi és rektori megbízásom alatt, tehát 2006 óta nem volt.

Tisztában vagyok azzal, hogy a bejelentésre az érintett nehezen vállalkozik, ezért a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve még az idén megteremtjük a technikai lehetőségét az anonimitás megőrzésének, oly módon, hogy az egyetem honlapján megnyíló felületen az észrevételek név nélkül megtehetők.

Egyetemünk oktatói számára a táncművészképzés pedagógiai tisztasága elválaszthatatlan a hagyományosan magas minőségtől. Mindezt a világ számos társulatában és színpadán fellépő egykori növendékeink bizonyítják. Ezt a tisztaságot a jövőben is meg kívánjuk őrizni, s ennek érdekében számítunk a táncszakma együttműködésére.

 

Szakály György

rektor