A Magyar Táncművészeti Egyetem Szenátusa 2017. december 6-án 14 szavazattal, 0 ellenében Bolvári-Takács Gábor rektorhelyettest, az Elméleti Tanszék egyetemi tanárát választotta meg rektorjelöltnek, 2018. augusztus 16-ai hatállyal, öt év időtartamra. (A szavazásban az érintett nem vett részt.) A rektor megbízása – az emberi erőforrások miniszterének felterjesztése alapján – a köztársasági elnök hatáskörébe tartozik.

A jelenlegi rektor, Szakály György egyetemi tanár, Kossuth-díjas Kiváló Művész megbízása 2018. augusztus 15-én jár le. Ezt követően az Egyetem újonnan létrehozandó művészeti vezetői posztját fogja betölteni, mint rektorhelyettes.

Zsámboki Marcell egyetemi docens rektori pályázata érvénytelennek minősült, mert nem felelt meg a pályázati kiírás tudományos fokozat vagy művészeti díj meglétére vonatkozó feltételének. Emiatt a pályázatát a Szenátus – a vonatkozó törvény értelmében – nem tárgyalta.

Bolvári-Takács Gábor 1967-ben született Sárospatakon. Itt érettségizett; bölcsész- és jogászdiplomával, doktori fokozattal, habilitációval rendelkezik. 1993 óta dolgozik, illetve oktat az intézményben, 2007-től főiskolai tanár, 2015-től egyetemi tanár. 1993–1998 között főtitkár, 2007–2009-ben és 2017 márciusa óta rektorhelyettes. Az elmúlt két évtizedben jelentős sikereket ért el a hazai tánckutatás eredményeinek népszerűsítésében és a tánctudomány fejlesztésében. Az Egyetem Tudományos Tanácsának elnöke, konferenciák és kutatócsoportok vezetője, szakmai publikációk szerzője, periodikák szerkesztője. 2010-től az MTA Tánctudományi Munkabizottságának alapító titkára. 2014-től az újraindult Táncművészet folyóirat lapigazgatója. Művészeti menedzserként 2000–2008 között a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar, 2012–2017-ben a Honvéd Együttes igazgatója volt.