A Táncművészképző Intézet és az MTE Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium összevont tanévnyitó ünnepsége 2019. szeptember 2-án, 11.00 órától kezdődik az MTE campusán az ifj. Nagy Zoltán színházteremben.

 

Az évnyitón az intézet növendékei és hallgatói részére a megjelenés kötelező (kiv. VII. és VIII. balett évfolyamok)!

A felsőoktatási képzésre előkészítő I. klasszikus balett évfolyam növendékeinek szüleit az évfolyamvezető balettmesterek 2019. szeptember 2-án 12.30 órai kezdettel várják a Kollégium épületében, a nagytárgyalóban tartandó szülői értekezletre.

A szakmai oktatás 2019. szeptember 2-án részvétel 8.00-9.40-ig tartó balett órákon

  • V., VI., IX. balett (VI. ÉS VIII. fiú összevontan!),
  • V. néptánc,
  • III. modern,
  • II. színházi tánc évfolyamok részére a részvétel kötelező!

2019. szeptember 2-án a VII. ÉS VIII. ÉVFOLYAM KURZUSKIÍRÁS SZERINT DOLGOZIK (emiatt nem kell az évnyitón részt venniük)!

A szakmai képzés órái 2019. szeptember 3-7. közötti héten az alábbiak szerint lesznek megtartva:

A felsőoktatási képzésre előkészítő I-VI. klasszikus balett évfolyamoknak - a gimnáziumi osztálykirándulások napjai kivételével - csak balettórái lesznek. A szakmai órái órarend szerint csak 2019. szeptember 9-én kezdődnek.

A felsőoktatási képzésben résztvevő évfolyamok (VII-VIII. klasszikus balett, III. Modern, II. Színházi tánc) kurzuskiírás szerint.

A IX. balett évfolyam külön kiírás szerint dolgozik.

A II. és V. néptánc évfolyamok szakmai órarend szerinti órái 2019. szeptember 3-án kezdődnek.

 

VÁLTOZÁS!!!

 

A 2019/2020. tanév első félévében szakfelszerelési díjat nem kell befizetni!

A 4/2019. (VI. 28.) kancellári utasítás szerint a Művészképző Intézet növendékei (előkészítő jogviszony) és hallgatói a gyakorló és spicc cipőket maguk szerzik be az évfolyamvezető mesterek előírása alapján. Ehhez az MTE biztosítja:

  1. az I-VI. évfolyam növendékei számára a szakfelszerelést árusító üzletek képviselőinek megjelenését, szakmai segítségét és a cipők MTE-re szállítását a tanév első napjaiban,
  2. az I-IX. évfolyam növendékei

és hallgatói számára a szakfelszerelési támogatást utalvány (Voucher) formájában.

A szakfelszerelés-támogatás összege a 2019/2020. tanévre:

Szakirány

Évfolyam

Támogatási összeg/félév

Balett

I-III

5.000.- Ft

Balett

IV-VI.

10.000.- Ft

Balett

VII-IX. /BA 1-3.

15.000.- Ft

 

 

 

Modern

III. / BA1.

10.000.-Ft

 

 

 

Néptánc

II.

10.000.- Ft

Néptánc

V. /BA3.

15.000.- Ft

 

 

 

Színházi tánc

BA2

15.000.- Ft

A szakfelszerelési támogatás utalványainak átvételéről a Gazdasági és Humánpolitikai Osztály 2019. szeptember 1. után ad tájékoztatást.

Az intézet hallgatói és növendékei  által igénybe vehető speciális egészségügyi szolgáltatás díja a 2019/2020. tanév I. félévében: 5.000,-Ft, melyet az MTE számlaszámára átutalással kell megfizetni.