Az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosítószámú - A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben című projekt szakmai eredményeit bemutató konferencián Prof. Dr. Csépe Valéria akadémikus nagy sikerű előadást tartott. Az előadás letölthető itt.