ELŐKÉSZÍTŐ BALETT STÚDIÓ (4-10 éves korig)

ELŐKÉSZÍTŐ BALETT STÚDIÓ

Egyetemünk Előkészítő balett stúdiója felvételt hirdet a 2022/ 23-as tanév második félévére 9-11 éves korosztály számára!

Online Jelentkezési lap

Szórólap

2023. február 1. szerda 17:30 D épület

A képzés lehetőséget nyújt a különböző korosztályok számára, (óvoda kiscsoporttól általános iskola 4. osztályig) hogy elsajátítsák a klasszikus balett, illetve más táncstílusok alapjait és az erre épülő mozgásos képességfejlesztést.

Az új oktatási programunk a gyerekek igényeihez és az egyetem oktatói által kidolgozott tanmenethez igazodva, három korosztályban valósul meg.

A 9-10 évesek számára lehetőséget nyújtunk azoknak, akik felvételizni szeretnének az egyetem Táncművészképző Intézetének klasszikus balett szakára, illetve azok számára is, akik nem kívánnak felvételizni a professzionális képzésre.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Előkészítő Balett Stúdió előkészítő csoportjának célja, az egyetem felsőfokú előkészítő szakmai képzésének I. évfolyamára történő felkészítés. A képzésben való részvétel felvételi vizsgához kötött. A képzés balettvizsgával zárul a negyedik osztályos növendékek számára, mely egyúttal felvételi vizsga a Táncművészképző Intézet balettművész előkészítő szakára.

Szakmai képzésünk tematikáját és a tanfolyam időpontjait a gyerekek és a családok igényeit szem előtt tartva, délutáni órák keretein belül valósítjuk meg.

Az újfajta képzési programmal további célunk, hogy a gyerekeket egyetemünk balettmesterei bevezessék a tánc és a mozgás csodálatos világába. A tánc, a balett tanulása észrevétlenül fegyelemre, türelemre tanítja a gyerekeket, javítja a koordinációs finommotorikus, valamint a kognitív képességeket, amelyek jelentősen támogatják az iskolai teljesítményt is. Oktatóink elsődleges szempontja a művészetre való érzékenyítés, az egészséges életmódra és a mozgásra nevelés, valamint utánpótlás biztosítása a magyar táncművészet számára.

A gyerekek teljesítményét szövegesen értékeljük szakmai szempontok alapján. A tanév során különböző tánctechnikák megismerése céljából, kurzusokat szervezünk a gyerekeknek. Az egész éves tananyagról szerzett tudásukat év közben szülői bemutató órákon, év végén pedig az egyetem Ifj. Nagy Zoltán Színháztermében fellépés keretében mutatják be.

A képzést felügyelő egyetemi vezető:

Dr. Macher Szilárd egyetemi tanár, balettmester, az MTE Oktatási rektorhelyettese.

A képzés szakmai vezetője:

Szitt Melinda egyetemi mesteroktató, MTE klasszikus balett tanszék.

A stúdió menedzsere:
Szabó Edina óraadó tanár
Az oktatás helyszíne:

Budapest, 1145 Amerikai út 96. (Magyar Táncművészeti Egyetem Koreográfus és Pedagógusképző Intézete)

Oktatási programunk:

Alapozó évfolyam I. 4-6 éveseknek (óvodások):

 • Koordinációs és kondicionális képességek fejlesztése játékosan.
 • Euritmián alapuló képességfejlesztés I.
 • Kreatív gyermektánc.
 • Klasszikus balett alapgyakorlatok előkészítése gimnasztikai alapokon.

 

Alapozó évfolyam II. 7-8 éveseknek (általános iskola 1-2.osztály): 

 • Euritmián alapuló képességfejlesztés II.
 • Klasszikus balettet előkészítő gimnasztika.
 • Képességfejlesztés és Floor-Barre technika.

 

Előkészítő évfolyam 9-11 éveseknek (általános iskola 3-4. osztály, előkészítő csoport):

 • Euritmián alapuló képességfejlesztés III.
 • Képességfejlesztés Progressing Ballet Technique alapokon.
 • Klasszikus balett alapjainak elsajátítása az egyetem által kidolgozott tanmenet alapján.
 • Felkészítés az egyetem klasszikus balett tagozatára.
Aktuális szórólap:
Órarend:
Részvételi díj:
 1. csoport: Óvoda 16 000 Ft
 2. csoport 1-2. osztály: 18 000 Ft
 3. csoport 3-4-5. osztály: 24 000 Ft

 

A részvételi díj befizetésének határideje minden hónap 15-e. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik csoportba jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A befizetett részvételi díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott csoport megnevezését (pl.: Budapest, 1. csoport), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség!

Elérhetőségek:

Szabó Edina

Stúdió menedzser

szabo.edina@mte.eu
+36 70 652 02 18

Szitt Melinda

Szakmai vezető

szitt.melinda@mte.eu
+36 30 532 84 51

Év végi záró vizsgánk az instagramon