Intézet: Táncművészképző Intézet
Szakképzettség: táncművész
Végzettségi szint: alapfokozat (Bsc/BA)
Nyelv: magyar /angol
Tagozat: nappali / esti
Finanszírozás: államilag támogatott / költségtérítéses
Képzési idő: 6 félév
Megszerzendő kreditek száma: 180
Specialitás: a képzés minden szakirányban a gyermekkorban megkezdett tanulmányokra épül.

Képzési cél: olyan táncművészek képzése, akik
- művészi adottságaik kibontakoztatásával képesek a táncművészetet aktívan művelni, azt személyes részvételükkel gazdagítani;
- művészi és értelmiségi felkészültségüknél fogva képesek az ország táncművészeti kultúrájában aktív szerepet betölteni, és alkalmanként a magyar táncművészet értékeit nemzetközi fórumokon is reprezentálni;
- a táncművészet régi és új alkotásait képesek a saját egyéniségükkel gazdagítva interpretálni közönség számára;
- megfelelő technikai és elméleti képzettséggel rendelkezve vesznek részt az intézményekhez kötődő ill. a független művészeti életben;
- felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

Képzési program

A néptánc szakirány - a korábbi néptánc tagozat, illetve a néptánc - színházi tánc főiskolai szak hagyományaira építve - 2008-ban indult. A hallgató a magyar néptáncok alapos elsajátítása mellett megismerkedik a hazánkban élő nemzetiségek táncaival, továbbá más népek jelentős tánchagyományaival. A néptánc-tanulmányokat egyéb táncnyelvek (pl. klasszikus balett, moderntánc, társastánc), és további ismeretek (néprajz, népzene, színészi játék, művészettörténet, zenetörténet, tánctörténet, mozgásbiológia, kulturális menedzselés) egészítik ki. 

A szakmai felkészítés fontos állomásai az évközi ún. "kiskoncertek", évente kb. 20 előadás, amelyek hozzájárulnak az életkornak és tudásnak megfelelő színpadi gyakorlat megszerzéséhez. A képzés 5. félévének végén a hallgatók termi képesítővizsgát tesznek, a 6. félév pedig a nyilvános vizsgakoncerttel zárul. 

Mintatanterv

Szakmai gyakorlat: az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a képző intézmény saját előadásain, valamint a professzionális színházak és együttesek produkcióiban közreműködve teljesítik a hallgatók.

Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből legalább középfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.