Intézet: Táncművészképző Intézet
Szakképzettség: táncművész
Végzettségi szint: alapfokozat (Bsc/BA)
Nyelv: magyar /angol
Tagozat: nappali / esti
Finanszírozás: államilag támogatott / költségtérítéses
Képzési idő: 6 félév
Megszerzendő kreditek száma: 180
Specialitás: a képzés minden szakirányban a gyermekkorban megkezdett tanulmányokra épül.

Képzési cél: olyan táncművészek képzése, akik
- művészi adottságaik kibontakoztatásával képesek a táncművészetet aktívan művelni, azt személyes részvételükkel gazdagítani;
- művészi és értelmiségi felkészültségüknél fogva képesek az ország táncművészeti kultúrájában aktív szerepet betölteni, és alkalmanként a magyar táncművészet értékeit nemzetközi fórumokon is reprezentálni;
- a táncművészet régi és új alkotásait képesek a saját egyéniségükkel gazdagítva interpretálni közönség számára;
- megfelelő technikai és elméleti képzettséggel rendelkezve vesznek részt az intézményekhez kötődő ill. a független művészeti életben;
- felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

Felvételi tudnivalók