Pedagógus továbbképzés

Korszerű elvek és módszerek a táncpedagógiában pedagógus továbbképzés

A képzés célja az alapfokú művészetoktatás kereteinek figyelembe vételével a táncpedagógusok szakelméleti és szakgyakorlati felkészültségének korszerű fejlesztése, a táncpedagógusok korábban megszerzett ismereteire, kompetenciáira, szakmai tapasztalataira alapozva új pedagógiai, pszichológiai, antropológiai tudás megszerzése, a szakmai tapasztalatok továbbfejlesztése, valamint a kollégák szakmai tudatosságának és önreflexiós képességeinek fejlesztése.

A továbbképzés óraszáma: 120
A továbbképzés időtartama: 2 félév
A továbbképzés díja: bruttó 120.000 Ft

Választható szakirányok: klasszikus balett, moderntánc, néptánc, modern társastánc

Továbbképzéssel kapcsolatos felvilágosítás telefonon: 06-1-478-0787