Képzések

Szakirányú továbbképzés

Intézet: Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet
Képzési terület: pedagógusképzés
Szakképzettség: gyakorlatvezető mentortanár
Nyelv: magyar
Tagozat: esti
Finanszírozás: költségtérítéses
Képzési idő: 2 félév
Megszerzendő kreditek száma: 60
Megszerezhető végzettségi szint ISCED besorolása: ISCED 5B
Képzési és kimeneti követelmények: OH-FHF/1041-5/2009. sz. határozattal nyilvántartásba vett
Indítási engedély száma: OH-FHF/484-1/2010.

A képzés célja: a mentori munkára történő felkészítés.

A felvétel feltételei: pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudományok képzési területen szerzett legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

Képzési program