Tánctanár mesterszak - 120 kredites képzés

Intézet: Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet
Szakképzettség: okleveles tánctanár
Végzettségi szint: mesterfokozat (Msc/MA)
Nyelv: magyar
Tagozat: esti
Finanszírozás: államilag támogatott / költségtérítéses
Képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 60 illetve 120
Választható szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, színházi tánc, modern társastánc, divattánc


A 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányaira azok jelentkezhetnek, akik
a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint balettművész vagy néptánc-színházi táncművész szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncművész BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
b) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
c) a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek.

A 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányára azok jelentkezhetnek, akik
a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint táncpedagógus szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
b) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
c) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint táncelméleti szakíró szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
d) valamely egyetemen vagy főiskolán felsőfokú végzettséget szereztek (egyetemi/főiskolai illetve BA/MA diploma).

A felvétel további feltétele az (1) rész a)-b), valamint a (2) rész b)-d) pontjaiban meghatározott jelentkezők esetében, egy részismeretek elvégzésére irányuló képzés teljesítése, a felvételi szabályzat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.

A képzés célja: olyan tanárok felkészítése, akik képesek az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű egyéni és csoportos oktatásban megvalósuló alapfokú táncművészeti oktatásban, táncművészeti szakképzésben, a tánccsoportok területén a tánctanári feladatok ellátására. Ismerik a Nemzeti Alaptanterv szerinti művészetek műveltségi terület nevelési-oktatási feladatait; képesek táncórák, iskolai tánccsoportok vezetésére, felnőttképzésben tánciskolai foglalkozások tartására; alkalmasak a pedagógiai és táncszakmai kutatások, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására; képesek az oktatáshoz szükséges nyilvános előadások létrehozására.


Képzési program

Szakmai gyakorlat: személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat, melyet a hallgató színházban, együttesben teljesít.

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Mintatanterv