Kővágó Zsuzsanna

Beosztás
főiskolai magántanár
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
Telefonszám
Fogadóórák

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:14.00-15.00 (Kazinczy utca)

Elérhetőségek

+36-20-800-5873

Tanulmányok

Trojanoffnál kezdte tánctanulmányait l948-ban, majd l949-tõl a Nádasi Iskolában folytatta, annak fennállásáig. A későbbiekben Ákos Klára és Suba Gyula növendéke volt Az amatőr néptáncmozgalomban l957 őszén az Építők Vadrózsák Néptáncegyüttesének tagjaként kapcsolódott, majd l958 tavaszától a HVDSz Bihari János Néptáncegyüttesénél táncolt l962-ig. Középiskolai tanulmányait az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban végezte, általános és középiskolai tanulmányaival egy időben a Fővárosi Zeneiskola keretében folytatott zenei tanulmányokat 7 évig zongora szakon. l966-ban a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtár szakán diplomázott. l968-70-ben az MLE oktatási rendszerének filozófia szakosítóján nyert oklevelet.

Nyelvismeret

Olasz, Francia, Orosz

Pályafutás

l96l-62-ben az együttevezetés megbízásából és az Ungaresca Táncegyüttes (jogelődje a Kőszegi Jurisich Gimnázium Tánccsoportja) felkérésére asszisztensként és tánctechnika oktatóként tanított az együttes nyári tánctáborain.
l962-63-ban Pesovár Ernő asszisztense az Ungaresca Együttesnél. l963-l975 között részt vett a Népművelési Intézet Különböző típusú néptáncoktatói tanfolyamain. Könyvtárvezetőként, népművelőként dolgozott különböző művelődési intézményeknél.

l974-től az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium könyvtárvezetője és az iskola művelődésszervezője. Ebben a periódusban a Fővárosi Pedagógiai Intézet és az OTKA különböző pedagógiai továbbképzésein rendszeres előadó, nyelvjárási oktatófilmek szaklektora.

l974-l979-es években Várnagy Ildikó szobrászművésszel Zene-Mozgás-Képzőművészet címmel esztétikai nevelési kísérletet folytat gyermekekkel a budapesti Kassák Klubban, mely kísérlet összefoglalását megjelentette a Népművelési Intézet Gyermekdramaturgia c. sorozatkiadványában. l976-tól jelennek meg tánckritikái - kezdetben pedagógiai, népművelési periodikákban, l978-tól pedig a Maácz László szerkesztette Táncművészet c. folyóiratban és különböző napilapokban, kulturális folyóiratokban (Mozgó Világ, Tiszatáj, Új tükör).l982-tõl a Táncművészet belső munkatársa. Ebben a periódusban Dr. Kaposi Edit tánctörténész irányításával dolgozik a magyar táncművészet archívumának kialakításán rendszerezésén. l986-tól a Magyar Táncművészek Szövetsége mellett hivatali keretek között szerveződött Táncarchívum munkatársa l988. évi balesti rokkant nyugdíjazásáig. A Talentum Nemzetközi Tánc- és Zeneművészeti Szakiskola óraadó tánctörténet tanára /l992-l997/ Egyetemes tánctörténet kísérleti jegyzetet írt és dia-video válogatást készített. l997-2002-ig a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakiskola tánctörténet tanára. l999-től 2002- óraadó tánctörténet tanár a Magyar Táncművészeti Főiskolán, 2002-tõl kinevezett adjunktus. 200l-ben A magyar amatőr néptáncmozgalom története I. kötetét készítette el a Főiskola tanjegyzeteként.

Elismerések

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 2003
A Táncművészetért 2008

Betöltött munkakörök

1999-2002 óraadó oktató
2002-től adjunktus
2006-tól művésztanár

Oktatott tárgyak

Tánctörténet

Kutatási tevékenység

Milloss Aurél munkássága
Magyar amatőr néptáncmozgalom története
Magyar társastánc oktatás - klubok története
Roland Petit művészete

Szakmai közéletben való részvétel

Magyar Tánctudományi Társaság volt titkár
Magyar Táncművészek Szövetsége