Kővágó Zsuzsanna címzetes főiskolai docens

Befoglaló intézet / tanszék
Infó
Tanulmányok

Trojanoffnál kezdte tánctanulmányait 1948-ban, majd 1949-tõl a Nádasi Iskolában folytatta, annak fennállásáig.
A későbbiekben Ákos Klára és Suba Gyula növendéke volt.
Az amatőr néptáncmozgalomba 1957 őszén az Építők Vadrózsák Néptáncegyüttesének tagjaként kapcsolódott be, majd 1958 tavaszától a HVDSz Bihari János Néptáncegyüttesénél táncolt 1962-ig.
Középiskolai tanulmányait az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban végezte, általános és középiskolai tanulmányaival egy időben a Fővárosi Zeneiskola keretében folytatott zenei tanulmányokat 7 évig zongora szakon.
1966-ban a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtár szakán diplomázott.
1968-70-ben az MLE oktatási rendszerének filozófia szakosítóján nyert oklevelet.

Pályafutás

1961-62-ben az együttevezetés megbízásából és az Ungaresca Táncegyüttes (jogelődje a Kőszegi Jurisich Gimnázium Tánccsoportja) felkérésére asszisztensként és tánctechnika oktatóként tanított az együttes nyári tánctáborain. 
1962-63-ban Pesovár Ernő asszisztense az Ungaresca Együttesnél. 1963-1975 között részt vett a Népművelési Intézet Különböző típusú néptáncoktatói tanfolyamain. Könyvtárvezetőként, népművelőként dolgozott különböző művelődési intézményeknél. 

1974-től az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium könyvtárvezetője és az iskola művelődésszervezője. Ebben a periódusban a Fővárosi Pedagógiai Intézet és az OTKA különböző pedagógiai továbbképzésein rendszeres előadó, nyelvjárási oktatófilmek szaklektora. 

1974-1979-es években Várnagy Ildikó szobrászművésszel Zene-Mozgás-Képzőművészet címmel esztétikai nevelési kísérletet folytat gyermekekkel a budapesti Kassák Klubban, mely kísérlet összefoglalását megjelentette a Népművelési Intézet Gyermekdramaturgia c. sorozatkiadványában. 1976-tól jelennek meg tánckritikái - kezdetben pedagógiai, népművelési periodikákban, 1978-tól pedig a Maácz László szerkesztette Táncművészet c. folyóiratban és különböző napilapokban, kulturális folyóiratokban (Mozgó Világ, Tiszatáj, Új tükör).1982-tõl a Táncművészet belső munkatársa. Ebben a periódusban Dr. Kaposi Edit tánctörténész irányításával dolgozik a magyar táncművészet archívumának kialakításán rendszerezésén. 1986-tól a Magyar Táncművészek Szövetsége mellett hivatali keretek között szerveződött Táncarchívum munkatársa 1988. évi baleseti rokkant nyugdíjazásáig. A Talentum Nemzetközi Tánc- és Zeneművészeti Szakiskola óraadó tánctörténet tanára /1992-1997/ Egyetemes tánctörténet kísérleti jegyzetet írt és dia-video válogatást készített. 1997-2002-ig a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakiskola tánctörténet tanára. 1999-től 2002- óraadó tánctörténet tanár a Magyar Táncművészeti Főiskolán, 2002-tõl kinevezett adjunktus. 2001-ben A magyar amatőr néptáncmozgalom története I. kötetét készítette el a Főiskola tanjegyzeteként.

Elismerések

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2003)
A Táncművészetért (2008)

Betöltött munkakörök

1999-2002 óraadó oktató 
2002-től adjunktus 
2006-tól művésztanár

Oktatott tárgyak

Tánctörténet 

Kutatási tevékenység

Milloss Aurél munkássága 
Magyar amatőr néptáncmozgalom története 
Magyar társastánc oktatás - klubok története 
Roland Petit művészete 

Szakmai közéletben való részvétel

Magyar Tánctudományi Társaság volt titkár 
Magyar Táncművészek Szövetsége 

Publikációk

1976-tól jelennek meg tánckritikái - kezdetben pedagógiai, népművelési periodikákban, 1978- tól pedig a Maácz László szerkesztette "Táncművészet" c. folyóiratban és különböző napilapokban, kulturális folyóiratokban /Mozgó Világ, Tiszatáj, Új tükör / Közel 400 kritikája tanulmánya jelent meg szaklapokban, illetve a Tánctudományi Tanulmányok, Táncművészeti dokumentumok köteteiben.

Dr. Kaposi Edittel közösen szerkesztette a TD. 1985. ,86. , 87, köteteit, az Antológia a hazai táncirodalomból 1884-1914 I-II köteteit.

1998-tól szerkeszti a Tánctudományi Tanulmányok c. szakperiodikát. A "Magyar Táncművészet 1990-1995" c. dokumentum szerkesztője. Egyetemes tánctörténet kísérleti jegyzetet írt és dia-video válogatást készített. 200l-ben "A magyar amatőr néptáncmozgalom története" I. kötetét készítette el a Főiskola tanjegyzeteként. "Magyar táncművészeti lexikon /2008/ szócikkek, Skiccek egy fejedelem portréjához /Milloss Aurél/ Parallel 2007 5.,6. Magyar Amatőr néptánc mozgalom története I. főiskolai jegyzet 2001 Magyar táncművészet 1990-1995 /Planétás. K. szerk. A Magyar Csupajáték története dokumentumok tükrében /Színháztudományi Szemle 20./