Krakkóné Szászi Beáta

Beosztás
egyetemi tanársegéd
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
E-mail cím
Fogadóórák

előzetes egyeztetés alapján

Tanulmányok

Debreceni Egyetem Humándoktori Iskola Általános Pszichológia Tanszék, 2010-2014

Debreceni Egyetem BTK, Angol szakfordító (pszichológus angol szakfordító), 2004-2010

Debreceni Egyetem BTK, Pszichológia (munka- és egészségpszichológia szakirány), 2004-2010

Nyelvismeret

Német Középfokú C típusú nyelvvizsga

Angol Felsőfokú C típusú nyelvvizsga

Pályafutás

2016. szeptember – 2018. szeptember: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖFOP-2.1.1- VEKOP-15-2016-00001 projekt „Kiégés-megelőzés és stresszmenedzsment a közigazgatásban” képzésfejlesztési munkacsoport/operatív manager

2011. január – 2018. június: OXIVIT Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó Kft./HR-vezető

2010. június – 2010. december: At Work Kft./HR-tanácsadó, tesztvezető

2007. június – jelenleg is: MH Egészségügyi Központ Plasztikai és Égés Sebészeti Osztály/önkéntes segítő

Betöltött munkakörök

2018. szeptember – egyetemi tanársegéd

Oktatott tárgyak

Bevezetés a pszichológiába

Táplálkozástudomány

Fejlődéslélektan

Pedagógiai szociálpszichológia

Személyiségfejlesztő tréning

Önszabályozó tanulás

Kutatási tevékenység

A plasztikai sebészet pszichológiai hatásainak vizsgálata: preoperatív pszichés alkalmasság vizsgálati protokoll kidolgozása. Az esztétikai és helyreállító sebészeti páciensek utánkövetéses vizsgálata: lelki egészség, önértékelés, pszichiátriai tünetek, testi elégedettség, illetve a testkép-és evészavarok prevalenciájának átfogó vizsgálata.

Szakmai közéletben való részvétel

2010 – jelenleg is: Magyar Pszichiátriai Társaság Evészavar Szekciójának tagja

Publikációk

Szászi Beáta és Dr. Szabó Pál (2014): Esztétikai sebészeti beteganyag pszichológiai vizsgálata magyar mintán. In: Pszichológiai kutatások. Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Program (Szerk.: Münnich Ákos). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 73-84. old.

Szászi Beáta és Dr. Szabó Pál (2014): Esztétikai sebészet pszichológiai vonatkozásai. In: Hiteles(ebb) tudományos prezentációk. Professzorok az Európai Magyarországért (Szerk.: Dr. Koncz István – Szova Ilona). Kiadja: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 36-45. old.

Szászi Beáta: Ál-arc: A testdiszmorfiás zavar bemutatása, Mindennapi Pszichológia, http://mipszi.hu/cikk/090730-al-arc-testdiszmorfias-zavar-bemutatasa, (2009. július)