AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2022. November 15. 
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

A közleménybe kérjük beleírni: Jelentkező neve és “Felvételi” ! A befizetést követően levélben, a gazdasagi@mte.eu címre a következő adatokat kell megküldeni:  igazoló bizonylatot csatolva, számlakéréshez számlakérő neve, lakcíme és adóazonosító jele.

Intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft
Befizetéshez számlaszám: MKB Bank Nyrt. 10300002-13267508-00024901 Közleménybe kérem beleírni: Jelentkező neve és szakirány és “Felvételi”!

tanári 2 félév, tánctanár

klasszikus balett, moderntánc, néptánc,  társastánc (Esti)

A 2 féléves tánctanár mesterképzés valamennyi szakirányos felvételi vizsgája szakmai jellegű motivációs elbeszélgetés. A motivációs beszélgetés célja, hogy
a felvételiző bemutassa:
hogyan nyilvánul meg a táncpedagógusi pályára való rátermettsége;
általános műveltségét és szakirányának megfelelőtájékozottságát;
hogyan kapcsolódnak össze a táncról eddig megszerzett ismeretei és műveltsége, és képes-e az összefüggésekre rávilágítani.

Művelődés-és tánctörténet:

A konkrét – antik, középkori, reneszánsz, barokk, rokokó, romantika, XX. század -táncábrázolás hogyan értelmezhető művelődéstörténeti és egyetemes
tánctörténeti szempontból. A képek az alábbi linken találhatóak: https://goo.gl/E1bP9B
Mutasson be részletesen (koreográfus, zeneszerző, látvány, a mű mondanivalója/üzenete, formanyelv és a felhasznált színpadi eszközök) egy Ön által
választott, jegyzett alkotó által készített táncművet!

Pedagógia és pszichológia:
Indokolja meg, mi motiválja pedagógiai tanulmányai megkezdésére.
Milyen területen (célból, formában) tanítana legszívesebben tánctanári tanulmányai befejeztével (alap-, közép- és/vagy felsőfokú művészeti oktatás).
Indokolja meg, miért (pl: életkori csoport preferencia; tantárgy, tanítható ismeretanyag preferencia; lakóhely szerinti adottságok függvényében; egyéb).
Amennyiben még nincs erről elképzelése, abban az esetben is vázolja fel, mennyit ismer saját szakterületének hazai oktatási/ képzési lehetőségeiből.
Átgondolva saját, tanulóként megélt tapasztalatait valamely tanintézményben (és /vagy azt megelőzően más tánctanulási keretek között), fejtse ki, mi az,
amit változtatna, optimalizálna a jövőben, ha pedagógiai szereplőként megtehetné, és miért?

A felvételi beszélgetésre készüljön fel egy pedagógiai (vagy pszichológiai) folyóirat szabadon választott számából. A választott számban olvasott
tanulmányokról szerzett benyomásait, véleményét, reflexiót mondja el a felvételi beszélgetésen.

Választható folyóiratok:
Tánc és Nevelés
Iskolakultúra
Új pedagógiai szemle
Neveléstudomány
Válasszon egy nevelési helyzetet az alábbiak közül, és fejtse ki, Ön hogyan oldaná meg a helyzetet:
Felsős diákokat tanít órarendi keretek között táncra. A csoport nagyon passzív, néhányan le is ülnek már az óra elején tüntetőleg, és nem kapcsolódnak be az
órába.
Egy nagyon tehetséges növendéke nem akar a versenyen indulni, mert úgy érzi, nem elég jó.
Osztályában egy hangadó, domináns fiú szünetben az egész osztály előtt nekiesett az egyik peremhelyzetben lévő, visszahúzódó osztálytársának, lökdöste és
többször meg is ütötte.
Hogyan kívánná fejleszteni saját táncpedagógusi kompetenciáit: mi az, amiben személyes fejlődést szeretne elérni?

 

Felvételi dátumok: 2022. december 8.-tól – 2023. január 14.-ig.