Szervezet

Archív szabályzatok és stratégiák

Belső szabályzatok:

MTE elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Hatályon kívül helyezett szabályzatok:

2020.10.06.:

Beszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat

2018. szeptember 25.:
Gazdálkodási Szabályzat

2018. október 25.
Közbeszerzési szabályzat

2018. október 26.:
Beszerzési Szabályzat
Gépjármű-Üzemeltetési Szabályzat
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat
Számlarend
Számviteli politika

2018.11.28
Önköltségszámítási szabályzat
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

2018. december 10.:
Eszközök és források értékelési szabályzata
Kiküldetési szabályzat
Pénz-és Értékkezelési Szabályzat

2019. január 31.:
Adatvédelmi szabályzat

2019. március 27.:
Etikai Kódex 2017

2019. május 8.:
Kiküldetési Szabályzat 2016

2019. június 26.:
Belső kontrollrendszer szabályzata

2019. augusztus 28.:
Közbeszerzési szabályzat

2017. április 26.:
Hallgatói Követelményrendszer

2020.február 12.:
Etikai Kódex 2019

2020. február 12.:
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata

2020. március 03.:
Iratkezelési szabályzat

2020. június 05.:

Informatikai szabályzat archív

2020. június 05.:

Információbiztonsági Szabályzat

2020.07.09.:

MTE szervezeti és működési szabályzat

MTE Organogram

2020.07.14.:

Kötelezettségvállalás Rendjére Vonatkozó Szabályzat

Reprezentáció kiadások szabályzata

2020.07.20.:

Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú használata