Szervezet

A Magyar Táncművészeti Egyetem Alapító Okirata

A Magyar Táncművészeti Egyetem a hatályos felsőoktatási törvényben előírt intézményi dokumentumok alapján működik.

A legalapvetőbb intézményi dokumentum az Alapító Okirat, melyben a Magyar Táncművészeti Egyetem létével és működésével összefüggő közérdekű adatok szerepelnek. Az alapító okiratot a fenntartó adja ki, illetve módosítja az intézmény kezdeményezésére. Az alapító okiratot, illetve annak módosítását az Oktatási Közlönyben teszi közzé az oktatási miniszter:

A Magyar Táncművészeti Egyetem 2019. augusztus 1-jétől hatályos, módosított Alapító Okirata letölthető innen.