A Magyar Táncművészeti Egyetem Szabályzatai

Az egyetem működése és szervezete szempontjából a legfontosabb szabályozó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz). Ez az a normaanyag, ami konkrét intézmény szintjén képezi le a felsőoktatási törvény rendelkezéseit. Ebben nevesíti az intézmény minden egyes szabályozási témakörben azokat az eljárásokat, részletszabályokat, amelyek meghatározzák az intézmény gyakorlati működésének kereteit és rendjét. Az SzMSz részei: a szervezeti és működési rend, a foglalkoztatási követelményrendszer és a hallgatói követelményrendszer.

A Szervezeti és Működési szabályzat és mellékletei:

Szervezeti és működési rend,
foglalkoztatási követelményrendszer
Szervezeti és Működési Szabályzat
1. számú melléklet  
2. számú melléklet Organogram
3. számú melléklet Minőségfejlesztési program
4. számú melléklet Hallgatói Követelményrendszer
8. számú melléklet Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
11. számú melléklet  
12. számú melléklet A Magyar Táncművészeti Egyetem „Professor Emeritus” cím adományozásának szabályzata
13. számú melléklet Erasmus szabályzat

 

Belső szabályzatok
Adatvédelmi szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
Közbeszerzési szabályzat

Vagyongazdálkodási

 

szabályzat

Informatikai szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Házirend a szakmai képzéshez
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat
Házirend a pedagógusképzéshez
Reprezentáció kiadások szabályzata
Kiküldetési szabályzat
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata
Kötelezettségvállalás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Számviteli politika
Eszközök és források értékelési szabályzata
Etikai Kódex 2017
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Pénz-és Értékkezelési Szabályzat
Számlarend
Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú használata
Információbiztonsági Szabályzat
Beszerzési szabályzat
Teljesítményértékelési Szabályzat
Információátadási szabályzat
Bizonylati rend
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Követeléskezelési szabályzat
A Képernyő Előtti Munkavégzés Szabályzata
Önköltségszámítás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Vagyonnyilatkozat-Tételi Szabályzat

 

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatok:
Belső ellenőrzési kézikönyv
Belső kontrollrendszer szabályzata

Az MTF testületei

Egészségügyi és Rehabilitációs Csoport intézeti protokoll:
Gyógyszerelés recept nélkül kiadható készítményekkel az MTF Egészségügyi és Rehabilitációs csoportjában
Gyógymasszázs
Manuális terápia
Gyógytornász által végzett kezelések
Elektroterápiás kezelés

 

Stratégiák

Esélyegyenlőségi Stratégia

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. A Magyar Táncművészeti Egyetem az egyenlő bánásmód érvényesítése céljából elkészítette Esélyegyenlőségi Stratégiáját.

A Stratégia célja, hogy kiküszöbölje a diszkrimináció megnyilvánulásának bármely formáját. Amennyiben valamely munkavállalót, vagy hallgatót hátrányos megkülönböztetés ér, panasszal élhet, melyet az Esélyegyenlőségi Bizottság kivizsgál.

Informatikai Stratégia

Az Informatikai Stratégia a egyetem rövid, illetve középtávú informatikai fejlesztési terveit tartalmazza.

Fenntartható Fejlődés Stratégia

A Fenntartható Fejlődés Stratégia a egyetem gazdaságos és környezetkímélő működésének alapdokumentuma. A Stratégia tartalmazza azokat az irányelveket, amelyeknek a jövőben meg kell határozniuk a hallgatók, illetve az intézményvezetés környezettudatos magatartását. A Egyetem működésében a sajátos képzési célok és struktúra miatt a fenntarthatóság értékrendje az intézmény infrastrukturális működésében és a közvetített művészi üzenet szellemiségében nyilvánulhat meg.

Hatályon kívül helyezett szabályzatok:

2018 Szeptember 25:

Gazdálkodási Szabályzat

2018 Október 26:

Gépjármű-Üzemeltetési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat

Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

Számlarend

Számviteli politika

2018 December 10

Eszközök és források értékelési szabályzata

Pénz-és Értékkezelési Szabályzat

Kiküldetési szabályzat