Szervezet

Szabályzatok és stratégiák

Az egyetem működése és szervezete szempontjából a legfontosabb szabályozó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz). Ez az a normaanyag, ami konkrét intézmény szintjén képezi le a felsőoktatási törvény rendelkezéseit. Ebben nevesíti az intézmény minden egyes szabályozási témakörben azokat az eljárásokat, részletszabályokat, amelyek meghatározzák az intézmény gyakorlati működésének kereteit és rendjét. Az SzMSz részei: a szervezeti és működési rend, a foglalkoztatási követelményrendszer és a hallgatói követelményrendszer.

A Szervezeti és Működési szabályzat és mellékletei:

Szervezeti és működési rend,foglalkoztatási követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat

1. számú melléklet

2. számú melléklet
MTE Organogram

3. számú melléklet
Minőségfejlesztési program
4. számú melléklet
Hallgatói Követelményrendszer
8. számú melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
11. számú melléklet

12. számú melléklet
A Magyar Táncművészeti Egyetem „Professor Emeritus” cím adományozásának szabályzata
13. számú melléklet
Erasmus szabályzat

Belső szabályzatok:

A fizikai érintkezés szabályai
A Képernyő Előtti Munkavégzés Szabályzata
Adatkezelési szabályzat (Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról)
Ajándékok meghívások elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat
Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú használata
Beszerzési szabályzat
Bizonylati rend
Eszközök és források értékelési szabályzata
Etikai Kódex 2019
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Házirend a pedagógusképzéshez
Házirend a szakmai képzéshez
Információátadási szabályzat
Információbiztonsági Szabályzat
Informatikai szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Katasztrófavédelmi szabályzat
Kegyeleti szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
Kötelezettségvállalás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Követeléskezelési szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
MTE elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata
MTE Campusán működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzat
MTE és NFGK A közérdekű adatok nyilvánosságának rendje szabályzat MTE Irattári és levéltári helyiségek használatáról szóló szabályza
Munkavédelmi szabályzat
Önköltségszámítás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Pénz-és Értékkezelési Szabályzat
Reprezentáció kiadások szabályzata
Számlarend
Számviteli politika
Teljesítményértékelési Szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Vagyongazdálkodási szabályzat
Vagyonnyilatkozat-Tételi Szabályzat
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata

Ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatok:

A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje
Belső ellenőrzési kézikönyv 2019
Belső kontrollrendszer szabályzata
Integrált kockázatkezelési szabályzat

Egészségügyi és Rehabilitációs Csoport intézeti protokoll:

Elektroterápiás kezelés
Manuális terápia
Gyógymasszázs
Gyógyszerelés recept nélkül kiadható készítményekkel az MTE Egészségügyi és Rehabilitációs csoportjában
Gyógytornász által végzett kezelések

Stratégiák

Esélyegyenlőségi Stratégia

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. A Magyar Táncművészeti Egyetem az egyenlő bánásmód érvényesítése céljából elkészítette Esélyegyenlőségi Stratégiáját.

A Stratégia célja, hogy kiküszöbölje a diszkrimináció megnyilvánulásának bármely formáját. Amennyiben valamely munkavállalót, vagy hallgatót hátrányos megkülönböztetés ér, panasszal élhet, melyet az Esélyegyenlőségi Bizottság kivizsgál.

Fenntartható Fejlődés Stratégia

A Fenntartható Fejlődés Stratégia a egyetem gazdaságos és környezetkímélő működésének alapdokumentuma. A Stratégia tartalmazza azokat az irányelveket, amelyeknek a jövőben meg kell határozniuk a hallgatók, illetve az intézményvezetés környezettudatos magatartását. A Egyetem működésében a sajátos képzési célok és struktúra miatt a fenntarthatóság értékrendje az intézmény infrastrukturális működésében és a közvetített művészi üzenet szellemiségében nyilvánulhat meg.

Tájékoztatók 2019

2019. március 6.:
Kancellári tájékoztató fennálló beszerzési tilalmakról

2019. március 12.:
Kancellári tájékoztató a gépjármű menetlevelek vezetéséről

Hatályon kívül helyezett szabályzatok:

2018. szeptember 25.:
Gazdálkodási Szabályzat

2018. október 25.
Közbeszerzési szabályzat

2018. október 26.:
Beszerzési Szabályzat
Gépjármű-Üzemeltetési Szabályzat
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat
Számlarend
Számviteli politika

2018.11.28
Önköltségszámítási szabályzat
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

2018. december 10.:
Eszközök és források értékelési szabályzata
Kiküldetési szabályzat
Pénz-és Értékkezelési Szabályzat

2019. január 31.:

Adatvédelmi szabályzat

2019. március 27.:

Etikai Kódex 2017

2019. május 8.:

Kiküldetési Szabályzat 2016

2019. június 26.

Belső kontrollrendszer szabályzata