Az Egyetem 2002-ben költözött a jelenlegi, Columbus utcai campusra. A korábbi ELTE tulajdonban lévő épületegyüttes kiegészült, átalakult és mára teljes egészében az Egyetem képzési és igazgatási céljait szolgálja.

 

Főépület

Az ún. "régi" épületben található a Rektori Hivatal, az Irattár, az Elméleti Tanszék, a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma, az étkező, a jelmeztár és a közel 200 férőhelyes színházterem, amely háziversenyeknek, vizsgáknak, bemutató előadásoknak ad helyet. Az egyetemi elméleti oktatás egy része is ebben az épületben folyik.

MTE Főépület

 

Táncművészképző Intézet (ún.: „szakmai épület”)

A 2002-ben átadott "új" épület balett-termeiben folyik az alapfokú, középfokú és egyetemi szintű művészeti képzés túlnyomó részre. Itt kapott helyett a Klasszikus Balett, a Néptánc és a Moderntánc Tanszék, valamint az intézet Tanulmányi Osztálya is.

Szakmai épület

 

"Kisház"

2011. december 9-től itt működik a Vályi Rózsi Könyvtár (részletes információk a könyvtár honlapján: konyvtar.mtf.hu), a Központi Audiovizuális Stúdió, valamint a növendékek és hallgatók testedzését biztosító egészségügyi és rehabilitációs terem. Itt van továbbá a Tánctudományi Kutatóközpont, az MTE-OTKA Kutatócsoport kabinetje és egy kisebb tárgyalóterem, amely megbeszéléseken kívül egyetemi órák és vizsgák helyszínéül is szolgál. A könyvtár, illetve a „Kisház” rendszeresen ad otthont különböző kiállításoknak és programoknak (pl. szakmai konferenciák, Kutatók Éjszakája).

Kisház

 

Kollégium

2004 nyarán költözött át az Egyetem kollégiuma az oktatási épületek tőszomszédságába. Az épületben száz férőhely van.

kollégium épület

 

Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet

A campus-on kívül - a VII. kerület, Kazinczy utca 42-46. sz. alatt - kapott helyet a Magyar Táncművészeti Egyetem Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézete. Itt található a Pedagógusképző Tanszék, a Koreográfusképző Tanszék és az Intézet Tanulmányi Osztálya.