Intézményi testületek

Esélyegyenlőségi Bizottság

jogalap: Esélyegyenlőségi terv IV.1. pont
időtartam: 2019. február 1. – 2022. január 31.

Tagok:

 • Juhász Zoltán egyetemi adjunktus
 • Konkolyné Kovács Ilona PhD egyetemi docens
 • Pataki-Tóth Eszter művésztanár
 • Solczi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
 • HÖK jelölt: Horváth Bence egyetemi hallgató
Egészségfejlesztő Központ Szakmai Tanácsadó Testülete

Tagok:

 • Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes
 • Végh Krisztina címzetes egyetemi docens, Kiváló Művész
 • Szitt Melinda egyetemi tanársegéd, doktorandusz
Etikai Bizottság

jogalap: Etikai Kódex VII/1. és IX/2. pont
időtartam: 2019. január 30. – 2022. december 18.

Belső tagok:

 • Fügedi János PhD főiskolai tanár (a Bizottság elnöke)
 • Kovács Péter munkaügyi ügyintéző
 • Rémi Tünde egyetemi adjunktus, Harangozó-díjas
 • Volf Katalin főiskolai docens, művészeti vezető, Kossuth-díjas
 • HÖK jelölt: Kaszab Zoltán Bence egyetemi hallgató

Külső tagok:

 • Bajári Levente Harangozó-díjas balettművész, magántáncos
 • Bonifert Katalin Harangozó-díjas néptáncművész, tánckarvezető
 • Czene-Bánhidi Petra versenytáncos, táncpedagógus
 • Szent-Ivány Kinga Harangozó-díjas táncművész, táncpedagógus

Póttagok:

 • Csizmadia Tamás művésztanár
 • Kalmár Attila főiskolai docens, Harangozó-díjas
 • HÖK jelölt: Szabó Áron egyetemi hallgató
Kutatásetikai Bizottság

jogalap: Kutatásetikai eljárás rendjéről szóló szabályzat III. 1. pont
időtartam: 2021. február 01. – 2024. január 31.

Elnök:  Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető

Tagok:

 • Fügedi János PhD főiskolai tanár
 • Krakkóné Szászi Beáta egyetemi tanársegéd
 • Széll Rita PhD egyetemi docens
 • Szitt Melinda mesteroktató
Kreditátviteli Bizottság

jogalap: HKR 140.§ (3) bek.
időtartam: 2019. február 1. – 2022. január 31.

Elnök:  Kovács Henrik PhD egyetemi docens

Tagok:

 • Csillag Pál mesteroktató
 • Horváthné Major Rita főiskolai tanár
 • Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető
 • Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető

Titkár: hivatalból a tanulmányi osztályvezető

Minőségfejlesztési Bizottság

jogalap: Minőségfejlesztési Program 3.3. pont
időtartam: 2019. február 1. – 2022. január 31.

Elnök:   Gáspár Emese rektorhelyettes

Tagok:

 • Fodorné Molnár Márta PhD egyetemi tanár, rektorhelyettes
 • Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető
 • Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes
 • Szőnyi Eleonóra egyetemi tanár
Művészeti Tanács

jogalap: Magyar Táncművészeti Egyetem szervezeti és működési szabályzata 127 §
időtartam:

Elnök: Fodorné Molnár Márta mb. rektor

Tagok:

 • Barna Mónika mesteroktató, c. egy. docens
 • Brieber Éva mesteroktató
 • Hortobágyi Gyöngyvér főiskolai tanár
 • Kalmár Attila egyetemi adjunktus
 • Kováts Tibor főiskolai docens
 • Lőrinc Katalin DLA, egyetemi tanár
 • Macher Szilárd DLA, egyetemi tanár
 • Molnár Márta PhD, egyetemi tanár
 • Reich Margit mesteroktató, c. egy. docens
Tudományos Diákköri Tanács

jogalap: Tudományos diákköri szabályzat 2. § (5. bek.)
időtartam: 2020. november 04. – 2023. október 31.

Elnök:  Horváthné Major Rita főiskolai tanár

Tagok:

 • Kazinczy Eszter címzetes egyetemi docens
 • Kovács Henrik PhD egyetemi docens
 • Nagy Péter Miklós PhD egyetemi docens
 • Papp-Danka Adrienn PhD egyetemi docen

HÖK delegált:  Horváth Léna egyetemi hallgató
Titkár: Ledniczky Bea tudományos titkár

Tudományos Tanács

ogalap: SZMSZ 133. §
időtartam: 2020. január 01. – 2021. augusztus 31.

Elnök:  Fügedi János PhD főiskolai tanár

Tagok:

 • Fodorné Molnár Márta PhD egyetemi tanár, rektorhelyettes
 • Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető
 • Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető
 • Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes
 • Németh András DSc professzor emeritus
 • Nagy Péter Miklós PhD egyetemi docens
 • Ónodi Béla DLA egyetemi docens
 • Sándor Ildikó PhD egyetemi docens
 • Sirató Ildikó PhD egyetemi docens

Titkár:  Ledniczky Bea tudományos titkár

Oktatásinformatikai és Módszertani Bizottság

Elnök: Papp-Danka Adrienn PhD egyetemi docens, Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Tagok:

 • Barna Márton mb. gazdasági főigazgató
 • Csillag Pál mesteroktató, Klasszikus Balett Tanszék
 • Fügedi János PhD főiskolai tanár, Néptánc Tanszék
 • Herke Péter könyvtárvezető, Vályi Rózsi Könyvtár
 • Lakatos János óraadó oktató, Moderntánc és Színházi Tánc Tanszék
 • Lanszki Anita PhD tanszékvezető egyetemi docens, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
 • Lévai Péter mesteroktató, Néptánc Tanszék