A Magyar Táncművészeti Egyetem története
 

Az iskolarendszerű táncművészképzés Magyarországon alig több mint hatvan évre tekint vissza. Az utóbbi fél évszázad eredményei pedig szinte teljes egészében a Magyar Táncművészeti Egyetemhez kapcsolódnak. A balettnövendékek oktatása államilag szervezett módon elsőként a Magyar Királyi Operaházban indult meg 1937-ben. Ezt egészítette ki 1949-ben a Táncművészeti Iskola. A két intézmény egyesítésével jött létre 1950-ben az Állami Balett Intézet, amely 1990 óta viseli mai nevét.

A balettművészképzés egyedülálló életkori sajátosságai miatt az intézeten belül általános iskola és gimnázium is létesült. Ma a közoktatás az Egyetem nyolc osztályos Nádasi Ferenc Gimnáziumának keretén belül folyik és már negyedik osztályos tanulókat is oktatunk. A kezdetben középfokú végzettséget adó balettművész oklevelet 1975-ben felsőfokú szakképesítésnek minősítették, majd 1983-ben az intézetet Főiskolává szervezték át. 2017. február 1-től az intézmény egyetemi rangon működik.

Hosszú évtizedekig az Egyetem központi helyiségei, valamint az általa fenntartott Nádasi Ferenc Gimnázium a VI. kerület, Andrássy út 25. szám alatti, volt Dreschler-palotában működött. Hosszabb-rövidebb ideig tartó szétszórtság után 1976-ban a VII. kerületi Kazinczy utcában új balett-termek épültek. 1987-ben emelet-ráépítéssel további három terem csatlakozott a meglévő öthöz. 2001-ben vehette birtokba a Táncművészeti Egyetem a XIV. kerület, Columbus utca 87-89. szám alatti oktatási-igazgatási épületet, majd a következő évben a 12 vadonatúj balett-termet. 2004 őszétől az Egyetem Diákotthona is a "campus"-ra költözött.

Az Állami Balett Intézet első, alapító igazgatója Lőrinc György volt. Őt 1961-ben Hidas Hedvig, majd 1972-ben Kún Zsuzsa követte. 1979-től 1991-ig Dózsa Imre irányította a Főiskolát, 1983-tól főigazgatóként. Palovecz János egy tanévre szóló megbízása után 1992-1998 között Gál Jenő vezette az intézményt. 1998 óta a főigazgató ismét Dózsa Imre volt. Őt 2006-2008 között a tragikusan fiatalon elhunyt ifj. Nagy Zoltán követte. Az intézmény vezetését 2009 májusától 2010. november 7-i váratlan haláláig Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária rektor asszony látta el. A halálát követő nehéz időszakban a Magyar Táncművészeti Egyetem Szakály György megbízott rektorként irányította, 2011. július 1-jétől pedig a Magyar Köztársaság miniszterelnöke rektorrá nevezte ki.

 

A Magyar Táncművészeti Egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatai

 

A Magyar Táncművészeti egyetem szerteágazó belföldi és külföldi kapcsolatokkal rendelkezik. A hazai viszonyok között mindenekelőtt a Magyar Állami Operaházzal tart fenn kölcsönösen gyümölcsöző kontaktust. Jó az együttműködés a fővárosi színházakkal, a hazai hivatásos néptáncegyüttesekkel, számos modern és alternatív társulattal. A vidéki társulatok közül a győri, a pécsi és a szegedi balettegyüttesek, és az ugyanezen városokban működő táncművészeti szakközépiskolák megalakulásuk óta partnereink. Az Egyetem aktív tagja a Művészeti Egyetemek Rektori Székének (MERSZ) és Magyar Hivatásos Tánc- és Balettegyüttesek Egyesületének.

Intézményünk kapui évtizedek óta nyitva állnak a külföldi érdeklődők előtt. Az Egyetem a világ számos táncművészképző intézetével tart fenn kapcsolatot, legintenzívebben az amszterdami, a bécsi, a drezdai, az észak-karolinai, a kölni, a londoni, a madridi, a moszkvai, a rigai, a rotterdami, a stockholmi, a szentpétervári, a wolfseggi akadémiákkal. Balettmestereink rendszeresen oktatnak külföldön, és nálunk is sok vendégtanár megfordul más országokból. Hallgatóink szívesen látott és eredményesen szereplő vendégei a nagy nemzetközi balettversenyeknek és fesztiváloknak (Aberdeen, Jackson, Lausanne, Osaka, Santiago, Szófia).

Külföldi hallgatóink minden tanévben jelentős létszámban érkeznek, elsősorban a táncművész szak klasszikus balett szakirányára, de sokan a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézetbe is. Képzésük - az itt töltött időtől, igényeiktől és alkalmasságuktól függően - többféle formában történik, a csupán látogatási bizonyítvány megszerzésétől a bachelor oklevél elnyeréséig.

Az 1986 óta minden évben megrendezett nyári nemzetközi kurzus elsősorban ugyancsak a külföldi érdeklődők igényeinek kielégítését szolgálja, bár - főleg a kiváló külföldi mesterek miatt - saját növendékeink közül is sokan részt vesznek rajta.