Tanszékvezető

A Pedagógusképző Tanszék alapfeladata a kifutó táncpedagógus főiskolai szak, valamint a táncos és próbavezető alapszak pedagógiai és szakmódszertani irányításának összehangolása. A Tanszék látja el a bolognai rendszerben átalakult, a pedagógia és pszichológia területére tartozó tantárgyak oktatását, és nagy figyelmet szentel a szabadon választható elméleti és gyakorlati kurzusok igény szerinti bővítésére, a legújabb módszertani elvek átadásával pedig a képzés színvonalának emelésére.
 
A Tanszék törekszik a táncos - és próbavezető képzés tartalmi és minőségi fejlesztésére és folyamatos felülvizsgálatára pedagógiai, pszichológiai és művészetpedagógiai szempontból. A Tanszék oktatói aktívan részt vesznek az egyetemi szintű tanárképzés előkészítésében, azaz a tánctanári mesterszak képzési tartalmának kialakításában.

A Pedagógusképző Tanszék az általános pedagogikum oktatásán túl módszertani kutatást végez a Klasszikus Balett és a Moderntánc Tanszék, valamint a Néptánc Tanszék együttműködésével.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

táncpedagógus főiskolai szak
táncos és próbavezető alapszak

A tanszék oktatói

egyetemi tanár

főiskolai tanár

egyetemi docens

főiskolai docens

óraadó oktató

A tanszék óraadó oktatói
Oktatott tárgyak

Bevezetés az iskola világába

Bevezetés a neveléstörténetbe

Bevezetés a pszichológiába

Didaktika

Drámapedagógia

Fejlődéspszichológia

Filozófia

Kutatásmódszertan

A nevelés elmélete

Protokoll ismeretek

Viselkedéskultúra

Divattánc módszertan

Modern társastánc módszertan

Moderntánc módszertan

Pilates

Argentin tangó

Flamenco 

Modern társastánc

Pontozás

Tánczene-történet

Történelmi társastánc

Versenyszabályok