Szervezet

Társastánc és Divattánc Tanszék

Tanszékvezető-helyettes: Hájas Katalin 

A tanszék céljai és feladatai

A társastánc képzésben a tanszék célja cél, hogy az alapfokú művészetoktatás számára szakmailag, pedagógiailag és pszichológiailag felkészült társastánc-pedagógusokat képezzen. További célja emellett, hogy megalapozza a ritmus tér-térforma fogalmainak kialakítását és tudatosítását, ezzel fejlesztve a tanulók, hallgatók mozgáskészségét, önfegyelmét, kommunikációs képességét, játékbátorságát – mindezt a társastánc formanyelvén keresztül.

A szak kiemelkedő feladata, hogy elősegítse a szocializációs folyamatokat, melyeket a leendő tanítványok könnyedén interpretálnak. A társastánc-formanyelv technikailag pontos kivitelezése, mozdulatainak elemzése jelenti a pedagógusképzés fő részét. A társ fogalma, az együttműködés szabályai a különböző improvizációs feladatok segítségével létrejött Flow érzésen keresztül a zene és a mozgás együttes lüktetésével a latin-amerikai és standard táncok könnyedén, szinte észrevétlenül beépülnek a táncosok már technikailag tudatosan felépített mozgáskultúrájába, felszabadulnak, önfeledtebben és bátrabban fejezik ki érzéseiket. A végzett hallgatók versenyképes tudást kapnak, amelyet továbbadhatnak a művészeti oktatásban, valamint a hazai és nemzetközi társastánc-versenytánc mozgalomban résztvevőknek. Mindezek birtokában képzett táncosaink jóval nagyobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon is.

A divattánc képzésben a tanszék feladata, hogy naprakész, a trendekhez igazodó tudást adjon, megfelelve a munkaerőpiac aktuális elvárásainak. Ahhoz, hogy versenyképes táncos és próbavezető hallgatókat képezzünk, több táncstílus, technikai egység, strukturált, fuzionált, naprakész alkalmazása szükséges. Így az oktatás egyik fő célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék, és elsajátítsák a modern-, utcai táncok, színpadi és társastáncok rendszerébe tartozó táncstílusokat és táncformanyelveket. Mindezek együtt biztosítják a táncos képességének, készségeinek fejlesztését, ismereteinek bővítését. Fontos a különböző alkotások tudatos értelmezése, és az is, hogy legyen igény a társművészetek megismerése iránt. Mindemellett elengedhetetlen, hogy a táncos törekedjen a különböző táncstílusok technikai, testtudatos elsajátítására, valamint önmaga fejlesztésére. Az alkalmazott tudás, a motivált ismeretbefogadás és a művészi önkifejezés együtt biztosítják az utcai táncok, színpadi táncok és speciális páros táncok fuzionálási lehetőségét. Célunk, hogy a diploma megszerzése után hallgatóink hazai és nemzetközi szinten egyaránt felvegyék a versenyt.

 

A tanszék a következő szakok, illetve szakirányok szakgazdája:

táncos és próbavezető alapszak, divattánc specializáció

táncos és próbavezető alapszak, társastánc specializáció

tánctanár mesterszak, divattánc szakirány

tánctanár mesterszak, társastánc szakirány

A tanszék oktatói

egyetemi docens

Dr. Széll Rita

egyetemi docens

Zsámboki Marcell

egyetemi tanársegéd

Hájas Katalin tanszékvezető-helyettes

Kézér Gabriella

művésztanár

Kósa Roland

Pirovits Árpád

óraadó oktatók

Késmárki Kálmán címzetes egyetemi docens

Bokor Attila

Dalotti Tibor

Rétes Edina

Schaub Ingrid

Tomcsányi Katalin