Szervezet

Klasszikus Balett Tanszék

Tanszékvezető
Kövessy Angéla

Tanszéki fogadóóra: előzetes telefonos egyeztetés alapján
Columbus utca, Szakmai épület II. emelet

A Klasszikus balett Tanszék legfontosabb célja, szakmai feladata, hogy olyan sokoldalúan képzett táncművészeket képezzen, akik a táncművészet értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi táncéletben az előadóművészi tevékenységre.

A Tanszék feladata a balettművész előkészítő, a táncművész alapképzés (klasszikus balett szakirányon), valamint a klasszikus balettművész mesterképzés szakmai irányítása és felügyelete. A Tanszék tevékenységét rendkívül széles spektrumon látja el, hiszen a 9-10 éves balett növendékek pályára történő felkészítése, a főiskolai hallgatók művészi tanulmányainak és színpadi gyakorlatának szakmai irányítása, a pályájuk csúcsán lévő mesterszakon tanuló balettművészek továbbképzése igencsak eltérő feladatokat jelent.

A Tanszék kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, a hallgatók hosszú távú, sérülésmentes művészi munkára történő felkészítését, a magas szintű technikai tudás és előadó képesség kialakítását.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

táncművész alapszak klasszikus balett szakirány
klasszikus balettművész mesterszak

A tanszék oktatói

professor emerita

Borsa Miklósné Sebestény Katalin
dr. Popik Ervinné Boros Erzsébet

professor emeritus

Dózsa Imre

egyetemi tanár

Fodorné Molnár Márta PhD
Macher Szilárd DLA
Szakály György

egyetemi docens

Túri Sándor

főiskolai docens

Barna Mónika

Kováts Tibor táncművész, balettmester, Kiváló Művész, a Magyar Állami Operaház volt magántáncosa

Sebestyén Csaba
Végh Krisztina
Volf Katalin címzetes főiskolai tanár

egyetemi adjunktus

Oláh Zoltán
Sóthy Virág

mesteroktató

Csillag Pál

Murányi Judit

Dorkó Edina

főiskolai adjunktus

Brieber Éva
Castillo Dolores
Csillag Pál
Kazinczy Eszter
Murányi Judit

tanársegéd

Szitt Melinda

egyetemi gyakornok

Krajczár Balázs

művésztanár

Bakó Máté

Csizmadia Tamás

Erdős Andrea

Denis Murujev
Dorkó Edina
Gyarmati Zsófia
Homolya Patrícia

Moldován Zsuzsanna
Nagai Rei
Németh Nikolett
Pőcze Eszter
Sinthavong Zsófia
Szigeti Gábor
Tóth Eszter
Tsutsumi Maiko
Vdovicheva Tatiana

A tanszék óraadó oktatói

Horváth Adrienn Beáta
Kazinczy Eszter

Keveházi Gábor
Szőnyi Eleonóra nyugalmazott egyetemi tanár
Tóth Rita
Varasdy Ernőné Bérczes Mária nyugalmazott egyetemi docens

Címzetes egyetemi tanárok

Kaszás Ildikó balettművész

Hűvösvölgyi Ildikó

Mák Magda balettművész
Orosz Adél balettművész

Téri Evelyn balettművész
Uhrik Dóra balettművész

Címzetes főiskolai tanárok

Aradi Mária balettművész
Harangozó Gyula balettművész
Kiss István balettművész
Pándi Gyula balettművész
Roboz Ágnes táncművész, táncpedagógus
Simon Mottram balettművész
Vámos György balettművész

Oktatott tárgyak

Klasszikus balett

Klasszikus balett módszertan

Pas de deux

Repertoire

Spicc technika

Előkészítő gimnasztika

Karaktertánc

Képességfejlesztés

Színészi játék

Történelmi társastánc