Szervezet

Néptánc Tanszék

Tanszékvezető: Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér

A Néptánc Tanszék feladata valamennyi néptánc szakirányon is képzést nyújtó szak esetében a néptánc oktatás szakmai irányítása és felügyelete, a szakelméleti és szakgyakorlati tárgyak oktatásához szükséges személyi feltételek biztosítása, valamint az oktatás folyamatos tartalmi és minőségi fejlesztése a kutatótevékenység által. A Tanszék kifejezett célja a magyar néptánc alapjainak megismertetése mindazon hallgatókkal, akik más szakirányokon végzik tanulmányaikat.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

Táncművész alapszak néptánc szakirány
Néptáncművész mesterszak
Táncos-és próbavezető alapszak néptánc szakirány
Tánctanár mesterszak (120 kredit, 60 kredit) néptánc szakirány

A tanszék oktatói

professor emeritus

Brieber János

főiskolai tanár

Dr. Fügedi János
Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér

egyetemi docens

Dr. Kovács Henrik

Dr. Sándor Ildikó
Dr. Ónodi Béla

mesteroktató

Lévai Péter

egyetemi adjunktus

Dr. Dóka Krisztina
Juhász Zoltán
Szilágyi Zsolt

főiskolai adjunktus

Appelshoffer János
Rémi Tünde
Végső Miklós címzetes főiskolai docens

tanársegéd

Héjja Bella

egyetemi gyakornok

Gyetvai Júlia
Sáfrán Balázs

egyetemi magántanár

Dr. Diószegi László
Dr. Ratkó Lujza

A tanszék óraadó oktatói

Harsányi-Sulyom László
Kővágó Zsuzsanna címzetes egyetemi docens
Nagy Tímea
Nemes Szilvia

Címzetes egyetemi tanárok

Novák Ferenc koreográfus
Timár Sándor néptáncpedagógus, koreográfus

Címzetes főiskolai tanárok

Dr. Felföldi László néptánckutató
Zsuráfszky Zoltán koreográfus

Oktatott tárgyak

Folklórismeret
Magyar néptánc
Népi gyermekjátékok
Néptánc alapismeretek
Néptánc módszertan
Népzene táncjelírás
Repertoár
Ritmusgyakorlat
Táncgyakorlat
Viselettörténet