Néptánc Tanszék

A Néptánc Tanszék feladata valamennyi néptánc szakirányon is képzést nyújtó szak esetében a néptánc oktatás szakmai irányítása és felügyelete, a szakelméleti és szakgyakorlati tárgyak oktatásához szükséges személyi feltételek biztosítása, valamint az oktatás folyamatos tartalmi és minőségi fejlesztése a kutatótevékenység által. A Tanszék kifejezett célja a magyar néptánc alapjainak megismertetése mindazon hallgatókkal, akik más szakirányokon végzik tanulmányaikat.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

Táncművész alapszak néptánc szakirány
Néptáncművész mesterszak
Táncos-és próbavezető alapszak néptánc szakirány
Tánctanár mesterszak (120 kredit, 60 kredit) néptánc szakirány

Oktatott tárgyak

Folklórismeret

Magyar néptánc

Népi gyermekjátékok

Néptánc alapismeretek

Néptánc módszertan

Népzene táncjelírás

Repertoár

Ritmusgyakorlat

Táncgyakorlat

Viselettörténet