"A döntés a kezedben van: egészség- és környezettudatos szemléletformálás a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumában" sajtótájékoztatóval egybekötött, projektindító ünnepség

Időpont: 2013. április 22. (hétfő) 10.30 óra
Helyszín: Magyar Táncművészeti Főiskola 
1145 Budapest, Columbus u. 87-89., Tárgyaló

A projektindítón elhangzott előadás anyaga letölthető itt.

 Gáspár Emese projektmenedzser, Szakály György rektor
 Gáspár Emese projektmenedzser, Szakály György rektor
Fiers Jolán igazgató,  Koósné Csüllög Katalin szakmai vezető
Fiers Jolán igazgató, Koósné Csüllög Katalin szakmai vezető 


A Magyar Táncművészeti Főiskola művészképzésében résztvevők a szakmai oktatás követelményeiből adódóan jól behatárolható korosztályt képviselnek. A Főiskola a szakmai képzés mellett az előkészítő jogviszonyban lévő tanulók közismereti oktatását is biztosítja Magyarország egyetlen országos beiskolázású intézményében, a nyolcosztályos Nádasi Ferenc Gimnáziumban.  

 5. osztályos tanulók előadása, felkészítő tanár: Kozma Zsuzsa
 5. osztályos tanulók előadása, felkészítő tanár: Kozma Zsuzsa


Az egészséges életvitel a táncosok számára alapfeltétel, hiszen testük a munkaeszközük. A Főiskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók tisztában legyenek az egészséges életmód fontosságával. A Főiskola speciális képzési szisztémájából adódóan a Gimnázium vállal kiemelt szerepet a tanulók/hallgatók egészségnevelésében.

A projekt keretében az oktatási program részeként, heti két délutáni alkalommal sportfoglalkozásra kerül sor. Az óra első fele közepes terhelést jelentő zenés, aerob foglalkozás, mely a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezi a hangsúlyt. Ezt komplex, eszközzel és saját testsúllyal végzett, a táncművész pályára készülők igényeihez és terheléséhez igazodó erősítő és nyújtó gyakorlatok követik. A komplementer tréningprogram és a képességfejlesztés tantárgy teszi lehetővé a prevenciós és egészségnevelési szempontok érvényesítését. 

Seregi László: Sylvia c. balettje
Seregi László: Sylvia c. balettje


A tanulók komplex közlekedési, baleset-megelőzési és egészségfejlesztési ismereteket is elsajátítanak, továbbá a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzésre is nyílik lehetőség. Ennek megvalósítása előtérbe helyezi a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést, a korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetését a tanmenetbe, valamint az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazását.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 58 709 072 Ft.

A megvalósítás ideje: 2013. március 21. - 2015. március 21.

Új Széchenyi Terv