Hírlevelek

Tudományos koordinátorok:

Dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár
Horváthné Major Rita tanszékvezető főiskolai tanár
Tel.: 273-3430/136 mellék

A Kutatóközpont célja:

Az egyetemen működő oktató-kutatók a szélesebb táncszakma és a magyar tudományos közélet felé szervezetten képviseljék a tánctudomány ügyét.

A Kutatóközpont feladatai:

 1. az egyéni kutatások integrálása és szintetizálása
 2. kutatási főirányok kialakítása, munkacsoportok létrehozása és koordinálása
 3. a főiskola kutatási prioritásainak megvalósítása
 4. kapcsolattartás az MTA Tánctudományi Munkabizottságával
 5. együttműködés hazai tudományos műhelyekkel
 6. kapcsolatépítés nemzetközi kutatóközpontokkal, nemzetközi programokhoz történő csatlakozás
 7. kutatási pályázati lehetőségek jobb kihasználása
 8. kutatói utánpótlás nevelés

A Kutatóközpont működési szabályzata:

Elérhető itt.

A kutatás fő irányai és vezetőik:

 • Szakmódszertan - Szakály György (munkacsoport-vezetők: klasszikus balett: Macher Szilárd, modern tánc: Lőrinc Katalin, néptánc: Lévai Péter, társastánc: Zsámboki Marcell, táncegészségtan: Dr. Mády Ferenc)
 • Pedagógia, pszichológia és antropológia - Dr. Mizerák Katalin
 • Tánctörténet, táncesztétika - Horváthné Major Rita
 • Mozdulatelemzés, táncfolklorisztika - Dr. Fügedi János
 • Tánc és társadalom - Dr. Bolvári-Takács Gábor, Dr. Nagy Péter Miklós
 • Koreográfiai alkotás és elmélet - Dr. Fodor Antal
 • Zene - Dr. Kovács Ilona