VÁLYI RÓZSI KÖNYVTÁR ÉS TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

I. A MTE Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Vályi Rózsi Könyvtár és Tánctudományi Kutatóközpont közvetlen rektori vezetés alatt áll. Stratégiai irányító szerve az MTE Tudományos Tanácsa.

II. A Tánctudományi Kutatóközpont célja, hogy az egyetem oktatási szervezeti egységei az intézményben működő oktatók-kutatók a szélesebb táncszakma és a magyar tudományos közélet felé szervezetten képviseljék a tánctudomány ügyét.

Feladata az egyéni kutatások integrálása és szintetizálása, a kutatási főirányok kialakítása, munkacsoportok létrehozása és koordinálása, a főiskola kutatási prioritásainak megvalósítása, kapcsolattartás az MTA Tánctudományi Munkabizottságával, együttműködés hazai tudományos műhelyekkel, kapcsolatépítés nemzetközi kutatóközpontokkal, csatlakozás nemzetközi kutatóprogramokhoz, kutatási pályázati lehetőségek kihasználásának elősegítése, valamint a kutatói utánpótlás nevelése.

A Tánctudományi Kutatóközpont tudományos titkára: Ledniczky Bea

Columbus u. 87-89. E épület, könyvtár-kutatószoba

e-mail: ledniczky.bea@mte.eu

telefon: +36 1 273 2781

A Tánctudományi Kutatóközpont feladatait részletesen bemutató Működési Szabályzata elérhető itt.

A Tánctudományi Kutatóközpont Hírlevelei elérhetőek itt.

III. A Vályi Rózsi Könyvtár a táncművészeti, tánctudományi, táncpedagógiai terület könyvtári ellátásáért felelős nyilvános szakkönyvtár és intézményi könyvtár, szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény. A gyűjteménybe tartozó irodalmi, szakirodalmi dokumentációk, kép- és hanganyagok körét, kezelését, használati feltételeit a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Vályi Rózsi Könyvtár saját honlapja elérhető itt.