Koreográfus alapképzés

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon
2023. Február 15. 
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

koreográfus alapképzés

A képzésre csak professzionális táncos előképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek!

Professzionális előképzettségű lehet, aki:

  • szakgimnáziumban (szakközépiskolában) a klasszikus balett, moderntánc, kortárstánc, néptánc, modern társastánc –  a felsorolás valamelyik formanyelvét megtanulta, végzettséget szerzett, vagy
  • ezeknek megfelelő tudással rendelkezik vagy
  • aktív táncegyüttes tagja

A koreográfus alapszak felvételi vizsgája alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsgából áll. 

 

Alkalmassági vizsga: A felvételi vizsga bizottsága a jelentkező tánckészségét és a táncformanyelvek professzionális ismeretét vizsgálja (kortárstánc és balett).

  •         oktató által megadott kombináció eltáncolása
  •         saját, szabadon választott táncstílusban előadott, legalább 3 perc időtartamú hozott koreográfia bemutatása
  •         megadott zenére improvizáció készítése

 Gyakorlati vizsga: A gyakorlati vizsgán a felvételi vizsga bizottsága a jelentkező által a vizsganapon megadott zenére, szabott idő alatt a vizsga helyszínén készített és bemutatott koreográfiát értékeli. 

  •         A felvételi vizsgán a bizottság a bemutatott gyakorlatok értékelése mellett a jelentkező általános műveltségét is felméri zene-, irodalom- és művelődéstörténet témakörökben. 
  •         Továbbá a bizottság motivációs beszélgetés keretében felméri a jelentkező szakmai érdeklődési körét és terveit, eddig megszerzett szakmai tapasztalatait és ismereteit.

 

Képzési nap: hétfő, kedd

 

Felvételi vizsga első forduló: 2023. április 17-18-19-20-21.

Felvételi vizsga második forduló: 2023. május 30-31. június 1-2.

 

Az intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja: 4000 Ft

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2023.04.06. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: KTPI koreográfus), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.