Skip to main content

Rektori köszöntő

Mind a múltban, mind a jelenben óriási felelősség és ugyanakkor óriási lehetőség is egy egyetem vezetése. Művészeti egyetem esetén a rektor és az általa vezetett intézmény szemlélete hosszú évekre meghatározhatja az adott művészeti ág szerepét, jelentőségét és helyét a kulturális életben. A Magyar Táncművészeti Egyetem széles oktatási spektrumával, kiemelkedő színvonalú képzéseivel, művészeti, oktatási és tudományos módszerek kutatásával és fejlesztésével véleményem szerint nagyban hozzá tud járulni a magyar táncművészet, a magyar kultúra és a magyar társadalom fejlődéséhez. Úgy gondolom, mint minden művészeti ág, így a táncművészet is kiemelten képes a magyar kulturális értékek közvetítésére a nagyvilág felé, segítve annak nemzetközi integrációját és hírnevének erősödését, ugyanakkor a nemzeti identitástudat megőrzésében is jelentős szerepet tud vállalni Kárpát-medence szerte.

A Magyar Táncművészeti Egyetem esetében az egyik legfontosabb kérdés, hogy a modellváltás adta új adottságok és lehetőségek figyelembevétel miként lehet az Egyetem unikális arculatát és korábbi erényeit megőrizve haladni a korral, fejleszteni és bővíteni a képzéseket, az oktatókat – és általuk a hallgatókat – megismertetni a táncművészet legújabb tendenciával, valamint az oktatás minőségével megfelelni a kor igényeinek. A Magyar Táncművészeti Egyetem jelenleg is a táncművészet számtalan diszciplináját lefedő és kiemelkedő eredményeket felmutató művészeti felsőoktatási intézmény Magyarországon, de cél, hogy az Egyetem a sokszínű – és terveim szerint tovább bővülő –, valamint egyre kimagaslóbb minőségű képzései révén a régió, Közép-Európa meghatározó, a táncművészettel összefüggő képzési központjává váljon.

Mint művész, teljes mértékben hiszek a tánc erejében, hiszen a táncművészet az életérzések, érzelmek, gondolatok és alkotói üzenetek megjelenítésén keresztül egy katartikus élményt adó művészeti ág.

„A tánc a ma művészete, mert gyors, közvetlen hatású, tömör és példázatos. Olyan vizuális művészet, amelynek nem kell mindent kimondani ahhoz, hogy mindent elmondjon. A tánc expanziójáért élek, hogy napvilágra jöjjön a táncnak ez az akarása, hogy legyen tánc, és hogy elfoglalja az őt megillető helyet. Hogy melyik ez a hely? Az első. Legalábbis véleményem szerint.”

Az idézet Maurice Béjart-tól, a XX. század egyik legjelentősebb koreográfusától származik, akinek gondolataival teljes mértékben azonosulni tudok és szeretném e gondolat megvalósulását segíteni azáltal, hogy rektori szolgálatommal hozzájárulok a Magyar Táncművészeti Egyetem európaszerte elismert, jövőorientált képzési intézménnyé válásához, amely készen áll a 21. századi társadalom kihívásaira az oktatás, a kultúra és azon belül a táncművészet eszközeivel.

Fodorné Molnár Márta
a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora

Megszakítás