Skip to main content

Táncművész alapképzés

Klasszikus balett szakirány

Színházi tánc szakirány

Klasszikus balett szakirány

Táncművész klasszikus balett

 

Kedves Jelentkezők!

 

2024. 03. 19-én kimentek a felvi.hu-n megadott email címre a felvételi tájékoztató behívó levelek. 

Felvételi vizsgadátum: 2024. 05. 03. 

Érdeklődni a felveteli@mte.eu email címen lehet. 

A táncművész alapképzési szak klasszikus balett szakirány első évfolyamára jelentkezhetnek:

az Nftv. 101. § (3) bekezdése alapján a középiskolában folytatott tanulmányok alatt, az érettségi vizsgát megelőzően azok, akik

  1.     a MTE előkészítő képzésében utolsó előkészítő évfolyamot végzik,
  2.     a jelentkezéskor a köznevelésben legalább 10. évfolyamon folytatják tanulmányaikat és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak,

vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak, ha a képzés indulásának évében nem töltik be a 20. életévüket.

A táncművész alapképzési szak klasszikus balett szakirány felvételi vizsgája szakmai gyakorlati vizsga. A klasszikus balett gyakorlati felvételi vizsga követelményei a Vaganova-metodika VI. évfolyam anyagának felelnek meg. Az irányított egyéni/csoportos gyakorlatok pontos tartalmi követelményeit az www.mte.eu honlapon a Felvételi2023 menüpontban teszi közzé az MTE.

A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt az irányított egyéni/csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.

A klasszikus balett tréning során kötelező viselet:

lányok: harisnya, balettdressz (ujjatlan vagy rövid ujjú), gyakorló- és spicc cipő, konty.

fiúk: teljes balettdressz, vagy hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, gyakorlócipő.

 

Felvételi vizsga: 2024. május 3. 

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 10.000 ft / szakirány 

 

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2024. március 25.
A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TM klasszikus balett, magyar), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2024. február 15.
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

Színházi tánc szakirány

Színházi tánc szakirány

 

Kedves Jelentkezők!

 

2024. 03. 19-én kimentek a felvi.hu-n megadott email címre a felvételi tájékoztató behívó levelek. 

Felvételi vizsgadátum: 2024. 05. 04. 

Érdeklődni a felveteli@mte.eu email címen lehet. 

Felvételi vizsga: 2024. május 4. 

A táncművész alapképzési szak színházi tánc szakirány első évfolyamára jelentkezhetnek:

az Nftv. 101. § (3) bekezdése alapján a középiskolában folytatott tanulmányok alatt, az érettségi vizsgát megelőzően azok, akik

  1. a)    a MTE előkészítő képzésében utolsó előkészítő évfolyamot végzik,
  2. b)    a jelentkezéskor a köznevelésben legalább 10. évfolyamon folytatják tanulmányaikat és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak,

érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak, ha a képzés indulásának évében nem töltik be a 20. életévüket.

A gyakorlati vizsga, irányított egyéni/csoportos vizsga: klasszikus balett, moderntánc és musical gyakorlatok és a felvételiző által előre betanult, szabadon választott koreográfiájának bemutatása (max. 2 perc) zenekísérettel, a színházi szakirány által felölelt táncműfajokban és táncstílusokban (musical, hip-hop, sztepp, street-jazz, moderntánc stb.).

 

A gyakorlati vizsganapon a vizsgázó az előre megküldött beosztás szerint bemutatja (az elemek sorrendje nem biztos, hogy az alább megadott):

  1. A vizsgáztató bizottság egyik tagja által összeállított klasszikus balett alapgyakorlatok betanulása és bemutatása.
  2. A vizsgáztató bizottság egyik tagja által összeállított moderntánc gyakorlatok és gyakorlatsorok, valamint musical koreográfia betanulása és bemutatása.
  3. Egy előre betanult, szabadon választott, a színházi tánc szakirány által felölelt táncműfajokban és táncstílusokban (musical, hip-hop, sztepp, street jazz, moderntánc, társastánc stb.). maximum 2 perces időtartamban előadott koreográfia bemutatása a vizsgázó által választott zenére.Egy előre betanult, szabadon választott, maximum 2 perces énekszám bemutatása zenekísérettel.
  4. A zenekíséret hanganyaga mp3 formátumban megküldendő 1:30-1:50 perc időtartamra vágva.
  5. A küldött fájl nevét a következők szerint kell megadni: vizsgázó vezetékneve_ keresztneve_énekszámhoz_2024 a voros.szilvia@mte.eu email címre, április 25-ig! 
  6. Általános motivációs elbeszélgetés.A felvételi vizsga  során kötelező viselet:lányok: dressz, harisnya vagy testhez simuló trikó és nadrág, (balett) gyakorló cipő, moderntánc gyakorlatokhoz zokni, valamint ha a saját koreográfia megkívánja, ahhoz szükséges lábbeli.fiúk:  hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, (balett) gyakorlócipő, moderntánc gyakorlatokhoz zokni, valamint ha a saját koreográfia megkívánja, ahhoz szükséges lábbeli.

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 10.000 ft / szakirány

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2024. március 25.
A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

 

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TM néptánc), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2024. február 15.
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

Megszakítás