Tánctörténet és táncelmélet tanár mesterképzési szak

Intézet:

Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet

Szakképzettség:

okleveles tánctörténet és -elmélet tanár

Végzettségi szint:

mesterfokozat (MSc/MA)

Nyelv:

magyar

Tagozat:

esti

Finanszírozás:

államilag támogatott / költségtérítéses

Képzési idő:

4 félév (120 kredites)

Megszerzendő kreditek száma:

120

A képzés célja:

A 2009-ben akkreditált tánctörténet és -elmélet tanár MA szak küldetése a tánc története iránti fogékonyság és a történeti gondolkodás alap-, középfokú és egyetemi szintű oktatásba történő konvertálása. A sokirányú érdeklődést feltételező szak felöleli a társművészetekben való jártasságot, a történeti gondolkodást, idegen nyelvek ismeretét, valamint a különböző táncágakban való jártasságot. Ennek az őskortól napjainkig terjedő tudásnak személyes elköteleződésen kell nyugodnia. A szak esetében a történeti tudással egyenlő mértékben esik latba a szakmódszertan elsajátítása, amely különbözik a gyakorlati tárgyak pedagógiai módszereitől. A tanulmányok végeztével az oktatáson túl reális célként fogalmazható meg a doktori képzésben való részvétel.

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az okleveles moderntánc tánctanár sajátos szakmódszertani (tantárgy- pedagógiai) ismeretei:
  • A táncelméleti oktatás, a táncműelemzés módszertana, valamint a táncművészettel összefonódó zene-, díszlet- és jelmeztörténeti ismeretek oktatásának módszertana.
  • A művészeti oktatás-nevelés helye, szerepe, a táncművészet módszerei, a tánc köznevelésbe való bekapcsolása, az élettani és pedagógiai sajátosságok figyelembe vételével a gyermekek egészségre nevelése, továbbá a nemzeti tudat ápolása a tánc, a táncművészet által.
  • A művészeti nevelés személyre gyakorolt pozitív hatásának ismerete, a kamaszkori társas és kommunikációs problémák ismerete, valamint ezek feloldásának módszere a táncoktatás által.
  • Felkészülés a tehetséggondozásra, a professzionális táncművészi pályára történő előkészítésre és oktatására, valamint a kiemelkedő művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának feladataira.
  • A táncformanyelv ismerete, technikájának elemzése, módszertana, az ismeretek pedagógiai alkalmazása, és a tanítási gyakorlatba történő átültetésére vonatkozó tudás, a táncoktatás didaktikája révén.
  • Saját formanyelvén túl, más táncművészeti szakirányok és a társművészetek ismeretének segítségével, eredményesebb, illetve szélesebb spektrumú táncoktatási módszerek alkalmazása.