Skip to main content

Táncos és próbavezető szak – Néptánc szakirány (BA)

Az MTE Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézetében zajló egyetemi szintű képzés néptánc szakirányán a hallgatók széleskörű fejlesztése áll a középpontban. A néptánc magas szintű gyakorlati elsajátítása mellett fontos szerepet kapnak az elméleti ismeretek. A szakon végző táncos és próbavezetők így képesek táncosként, próbavezetőként és koreográfus asszisztensként helytállni a magyar táncművészeti élet több színterén. A képzés fő tantárgyai, a magyar néptánc, a próbavezetési és koreográfiai ismeretek mellett további gyakorlati órák (Mozdulatelemzés, Táncjelírás, Nép gyermekjátékok, Előkészítő gimnasztika, Balett, Modern társastánc) jelentik az oktatás gerincét. Ugyanakkor nagy hangsúlyt kapnak az elméleti tantárgyak is: többek között a Tánctörténet; Táncfolklorisztika; Zeneelmélet, zenetörténet; Népzene; Művelődéstörténet. A képzés szakdolgozat írásával és színpadi gyakorlati vizsgával zárul.

TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK:
Az alapképzési szak megnevezése:

táncos és próbavezető (Dancer and Rehearsal Coaching – Hungarian Folk Dances)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: táncos és próbavezető (magyar néptánc)
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan táncosok és próbavezetők képzése, akik képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére és a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására. A megszerzett tánctechnikai és elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre akár táncosként, akár próbavezetőként, vagy koreográfus asszisztensként. Az alapképzés további célja a hallgatók felkészítése tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Megszakítás