Skip to main content

Tudományos Diákkör

FELHÍVÁS A 2022. TAVASZI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁN (TDK) VALÓ RÉSZVÉTELRE

A Magyar Táncművészeti Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa

  1. május 7. szombaton 13:30 órától

rendezi meg a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára kvalifikáló, tavaszi házi konferenciáját. Az intézményi Tudományos Diákköri Konferencián, majd sikeres szereplés esetén a 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek.

A nevezéshez szükséges online adatlapot

https://forms.gle/zF8vbHScEAgDKMaD9

  1. április 10. 12:00 órai határidővel töltsék ki,

míg a TDK pályamunkákat

  1. április 20., szerda 12:00 órai határidővel 

várjuk elektronikus formában az alábbi címre: tdk@mte.eu

Nyomtatott példány leadására nincs szükség.

A 36. OTDK részvételi felhívása az alábbi linken érhető el:

https://otdk.hu/hir/a-36-otdk-kozponti-felhivasa-es-mellekletei

Felhívjuk a hallgatók és témavezetőik figyelmét arra, hogy a 36. OTDK szekció kiírásai alapján a még meg nem védett BA szakdolgozatok benyújthatók TDK pályamunkaként a szekciófelhívásoknak megfelelő módon.

A PÁLYAMUNKÁK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az intézményi TDK konferenciára beadott dolgozatok a pályázni kívánt OTDK szekciók szempontrendszere alapján kerülnek értékelésre. Ennek megfelelően a dolgozatokat a megpályázni kívánt szekció kiírása alapján kérjük elkészíteni már az intézményi konferenciára is. A pályamunkák formai követelményeiről a hallgatók a szekciók felhívásainak mellékleteiben tudnak tájékozódni. Az egyes szekciók követelményei eltérőek lehetnek.

A beérkezett pályaműveket független szakmai testület bírálja. A jelölteknek a házi konferencián bemutatóval kísért előadásban, melyet vita követ, zsűri bizottság előtt kell az OTDK nevezés jogát megszerezni. Az előadás és vita bemutatásának szempontjai és zsűri általi értékelése szintén az OTDK szekció szempontrendszerének megfelelően történik.

Sikeres szereplést kíván:

Az MTE Tudományos Diákköri Tanácsa

Budapest, 2022. március 24.

TDK szabályzat

 

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. 70 éve működik Magyarországon tudományos diákkör, amelynek lényege a tanár és a diák alkotó együttműködése. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK-műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

A tudományos diákköri mozgalomban résztvevő hallgatók kétévente, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezésében az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) mérik össze tudásukat.

A legnagyobb felsőoktatási tehetséggondozási rendezvény 16 tudományterületi szekcióban teremt lehetőséget a legkiválóbb diákoknak a megmérettetésre, a bemutatkozásra, amelyek közül Egyetemünk hallgatóinak az alábbi szekciókat ajánljuk figyelmébe:

Művészeti és Művészettudományi Szekció

A szekcióbe nevezni lehet művészeti alkotásokkal (pl. rövidfilm, videó, performance, happening), zeneművekkel, színpadi művekkel, előadóművészi tevékenységgel (pl. színpadi előadás, táncművészet, mozdulatművészet) és művészetelméleti dolgozatokkal.

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Ebben a szekcióban olyan dolgozatokat várunk, amelyek neveléselméleti, pedagógiatörténeti, oktatáspolitikai, didaktikai témákkal, vagy valamilyen pszichológiai altémával foglalkoznak. De ide tartozik az andragógia területéről a művelődéselmélet és a művelődéstörténet is.

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

A szekció többek között a művészeti neveléssel (táncpedagógia, vizális nevelés), az egyes tantárgyak oktatásával kapcsolatos módszertannal és a tehetséggondozás pedagógiájával foglalkozik, de azok a pályamunkák is ebbe a szekcióba tartoznak, amelyek az egészség- és életmód-pedagógiát tárgyalják.

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció

Olyan tématerületek tartoznak ehhez a szekcióhoz, mint például a sportbiológiai vizsgálatok, a sportrekreáció, a versenysport kérdéskörei vagy a mozgásterápiát érintő témák.

Bővebb információért írjon a tdk@mte.eu címre vagy keresse témavezetőjét!

Megszakítás